Jak oznámit ČMSS změnu příjmení?

V případě změny příjmení je zapotřebí zaslat stavební spořitelně písemnou žádost o změnu příjmení (na našem formuláři) s podpisem klienta a s přiloženou kopií dokladu, na základě kterého ke změně příjmení došlo (např. kopie oddacího listu).
Žádost, včetně kopie dokladu, je možné naskenovat a zaslat na e-​mailovou adresu: info@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/​169
100 17 Praha 10

Uživatelé s plnohodnotným přístupem sjednaným smlouvou u finančního poradce mohou provést změnu kontaktních údajů také v Klientské zóně moje.cmss.cz

Sekce Formuláře