Jak se zaregistruji do Klientské zóny?

Plnohodnotná Klientská zóna ČMSS umožňuje náhled na produkty, jejich objednávání i podpisy smluv a vzniká na schůzce s finančním poradcem ČMSS. Ten ověří zájemcovu totožnost a podepíše s ním Dohodu o způsobu uzavření Smlouvy o Klientské zóně, neboli dohodu o Klientské zóně. K tomu je zapotřebí, aby měl zájemce u sebe mobilní telefon a kvůli identifikaci i doklad totožnosti a byl zároveň vlastníkem funkční e-​mailové schránky.

Klientská zóna ověřuje unikátnost telefonního čísla i e-​mailové adresy, takže není možné podepsat smlouvu na stejné telefonní číslo a e-​mail pro více účtů Klientské zóny.

V Klientské zóně se při prvním přihlášení zobrazí Smlouva o používání Klientské zóny. Podpis smlouvy probíhá elektronicky přepsáním SMS kódu. Pokud uživatel nepodepíše Smlouvu o používání Klientské zóny, Klientská zóna zůstává nepřístupná.

Po podpisu přijde SMS kód pro první přihlášení a po jeho zadání je klient vyzván ke změně hesla a přihlášen do Klientské zóny.