Jak zažádat o zaslání bankovní informace?

Požadujete-​li vystavení bankovní informace, je zapotřebí zaslat na našem formuláři písemnou žádost s podpisem (dlužníka či jiného účastníka úvěrového případu) o vystavení bankovní informace.
Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-​mailovou adresu psp@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/​169
100 17 Praha 10

Vystavení bankovní informace je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.

Sazebník

Formuláře