Jak získám kopie úvěrových smluv a dokumentů?

Požadujete-​li vyhotovení kopie úvěrového dokumentu, je zapotřebí zaslat písemnou žádost s podpisem klienta (dlužníka či jiného účastníka úvěrového případu) na našem formuláři.

Vystavení kopie úvěrových dokumentů je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.

Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-​mailovou adresu kopie_uvery@cmss.cz, případně zaslat na adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/​169
100 17 Praha 10

Vystavení kopie úvěrových dokumentů je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.

Sekce Formuláře

Sazebník