Jak získám výpis z účtu nebo potvrzení o zaplacených úrocích?

Výpis z účtu bezplatně zasílá ČMSS na počátku každého roku. Požaduje-​li klient zaslání kopie výpisu z účtu a potvrzení o zaplacených úrocích, je třeba zaslat spořitelně žádost s uvedením, za který rok výpis nebo potvrzení požaduje a s číslem účtu, ke kterému výpis požaduje.

Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-​mailovou adresu info@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/​169
100 17 Praha 10

Vystavení mimořádného aktuálního výpisu z účtu je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.