• Zápatí
 • Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky

Stavební spoření

Jak na zvýšení cílové částky?

Zobrazit

Máte-li uzavřenu smlouvu stavebního spoření v jiné tarifní variantě nežli Aktiv, pak při zvýšení cílové částky dochází i ke změně tarifní varianty, a to na tarif Aktiv, kde je úročení vkladu ve výši 0,5 % p.a. a úročení řádného úvěru ve výši 3,5 % p.a.

Za zvýšení cílové částky se změnou tarifní varianty klient hradí poplatky dle platného Sazebníku úhrad.

Se zvýšením cílové částky vám pomůže obchodní zástupce ČMSS.

Co se stane se smlouvou stavebního spoření po 6 letech?

Zobrazit

Minimální lhůta spoření a podmínka pro získání státních podpor je podle zákona o stavebním spoření šest let. Je možné pokračovat ve spoření i delší dobu.

Je však důležité kontrolovat zůstatek na účtu stavebního spoření, aby nedošlo k přespoření cílové částky. Pokud se blížíte přespoření cílové částky, kontaktujte svého obchodního zástupce, který vám poradí.

Lze si zaplatit splátky na dospořovacím účtu dopředu?

Zobrazit

Ano

Státní podpora

Zobrazit

Maximální výše státní podpory činí 2000 Kč ročně na jednoho účastníka stavebního spoření splňujícího podmínky nároku na státní podporu, což odpovídá ročně uspořené částce 20 000 Kč celkem na všechny jeho smlouvy s požadavkem na státní podporu.

Účastník může státní podporu požadovat současně na více smluv o stavebním spoření; zálohy státní podpory se pak vypočítávají jako 10 % ze skutečně uspořené částky na každou smlouvu a přednostně poukazují na smlouvy uzavřené nejdříve až do vyčerpání ročního maximálního limitu státní podpory.

Částka úspor na jednotlivou smlouvu přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření, jestliže účastníkem uzavřená smlouva obsahuje po celou dobu svého trvání prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory.

Tarif stavebního spoření a úrokové sazby

Zobrazit

Tarifní varianta Aktiv Spořicí slouží k uzavření smlouvy o stavebním spoření, když je vaším záměrem hlavně spořit. Tarifní varianty Aktiv 15, Aktiv 20, Aktiv 25 a Aktiv 30 slouží k uzavření smlouvy o stavebním spoření, na niž navazuje žádost o meziúvěr.

Základní roční úroková sazba z vkladů je 0,5 %.

Za pravidelné měsíční spoření v tarifní variantě Aktiv Spořicí získáte roční úrokový bonus. Ten je vyplácen pouze po výpovědi spořicí smlouvy, nejdříve po 6, resp. 9 letech od uzavření smlouvy:

 • za 1.-6. rok 0,5 %
 • za 7.-9. rok 0,7 %

Roční úroková sazba řádného úvěru 3,5 %* (nárok na řádný úvěr si vytváříte postupně svými vklady na stavební spoření a s touto sazbou můžete počítat již od okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření).

Úvěry

Jak funguje řádný úvěr?

Zobrazit

Na řádný úvěr si vytváříte postupně nárok svými vklady na stavební spoření. Základem je tedy smlouva o stavebním spoření. Naspořit si na něj můžete již 2 roky od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Včetně úroků a státní podpory až 2000 Kč ročně si naspoříte zajímavou částku. Vyřízení řádného úvěru je zdarma. Řádný úvěr můžete kdykoliv předčasně splatit, tuto skutečnost je třeba spořitelně dopředu oznámit. Za správu úvěru a účtu zaplatíte jednou ročně částku podle platného Sazebníku úhrad.

Co je výkon úspor klienta?

Zobrazit

Pro výpočet hodnoty výkonu úspor klienta je rozhodující objem připsaných úroků z vkladů na současném stavebním spoření a u předchozího klientova stavebního spoření tři roky zpět. Do hodnoty výkonu úspor klienta se započítávají i dosud nepřipsané úroky za rok, v němž klient o meziúvěr požádal, a to až do data podání žádosti o meziúvěr. Do hodnoty výkonu úspor se započítávají i smlouvy o řádném úvěru, a to až tři roky po jeho splacení. Do hodnoty výkonu úspor se započítávají i smlouvy nezletilých dětí. Výkon úspor klienta vám na schůzce přesně vyčíslí váš finanční poradce ČMSS.

Jak funguje meziúvěr?

Zobrazit

Meziúvěr (někdy se označuje jako překlenovací úvěr) je řešením pro každého, kdo bezprostředně potřebuje peníze na bytovou potřebu. A to jak v situaci, že dosud není naším klientem, tak i v situaci, že naším klientem je, ale ještě si spořením nevytvořil nárok na řádný úvěr. Základem je smlouva o stavebním spoření. Z meziúvěru platíte pouze úroky, současně spoříte (své vklady zhodnocujete úročením a státní podporou) a spořením si vytváříte nárok na řádný úvěr. Posléze naspořenou částkou a řádným úvěrem meziúvěr splatíte a zůstane vám ke splácení jen řádný úvěr. Za správu meziúvěru a účtu zaplatíte jednou ročně částku podle platného Sazebníku úhrad.

LTV / Poměr úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti

Zobrazit

Česká národní banka doporučuje, aby banky půjčovaly zájemcům jen do 90 procent hodnoty nemovitosti a aby podíl nově sjednaných hypoték nad 80 procent hodnoty nemovitosti nepřekročil 15 procent. Podle doporučení ČNB tak budou zájemci potřebovat v úsporách minimálně 10 % z celkově částky na pořízení nemovitosti. Zbytek do sta procent vyjadřuje maximum, kolik si na zastavenou nemovitost lze půjčit, tj. poměr úvěru k  hodnotě zastavované nemovitosti, ve zkratce LTV (loan to value).

Financování nábytku a bílé techniky úvěrem

Zobrazit

Až 20 % úvěru poskytnutého na rekonstrukci bytu/domu a výstavbu bytu/domu lze použít i na volně stojící stoly, židle, sedací soupravy, šatní skříně, police a postele a dále na vestavěné i nevestavěné myčky nádobí, pračky, sušičky, ledničky, mikrovlnné trouby a mrazáky.

Uvedený nábytek a bílou techniku lze financovat poskytnutým úvěrem pouze v případě, že je jeho účelem rekonstrukce domu či bytu nebo výstavba bytu či domu.

V případě kombinace účelu koupě nemovitosti a její rekonstrukce v jedné žádosti lze na uvedený nábytek a bílou techniku použít zmíněný 20% podíl jen na část náležící rekonstrukci, nikoliv na celé poskytnuté financování.

Je možná mimořádná splátka řádného úvěru?

Zobrazit

Na úvěrový účet je možné provádět mimořádné vklady kdykoliv v průběhu splácení řádného úvěru. Po provedení vkladu je však třeba tuto skutečnost písemně oznámit ČMSS, aby došlo ke správnému zaúčtování. Pokud má být mimořádnou splátkou splacen celý zůstatek řádného úvěru, je účastník povinen tuto skutečnost písemně oznámit ČMSS nejméně 1 měsíc předem. Podepsanou žádost zašlete poštou nebo je možné ji naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@cmss.cz, případně faxem na číslo 225 229 999.

Pokud bude jednorázový vklad ve výši minimálně 10 % z cílové částky, máte možnost si písemně požádat o snížení měsíčních splátek na zbývající část řádného úvěru.

U meziúvěru není mimořádný vklad možný. Pokud zašlete vyšší částku, bude přeúčtována na váš dospořovací účet.

Kdy mi končí úvěr?

Zobrazit

Až bude uhrazena celá jistina, příslušenství a veškeré další dluhy z úvěrové smlouvy vyplývající.

Proč musím uhradit splátku jednorázově, když dočerpám finance z meziúvěru (tj. překlenovacího úvěru)?

Zobrazit

Když postupně čerpáte finance z meziúvěru, účtují se úroky jeden měsíc zpětně, protože nemůžeme předem vědět, jakou částku chcete vyčerpat. Nemůžeme, a ani nechceme, vám účtovat úroky větší, než je naše právo. Po vyčerpání však toto opatření je zbytečné a přechází se na platbu za měsíc řádný. Proto je třeba jeden měsíc dohradit, aby se srovnal stav ze splácení úroků jeden měsíc zpětně.

Je nutné hradit upomínku?

Zobrazit

Ano

Proč je nutné znovu nastavit inkaso při překlopení z meziúvěru (tj. překlenovacího úvěru) na řádný úvěr?

Zobrazit

Kvůli nastavení výše inkasní platby u ČMSS a u vaší banky. Když se meziúvěr překlápí na řádný úvěr, jeden účet se ruší a druhý mění. Z technických i právních důvodů se nespojují výše inkas nastavené na jednotlivé účty. ČMSS a ani vaše banka za vás nemůže přenastavit vámi zvolené inkasní příkazy, změnu musíte provést přímo vy.

Ukončení smlouvy o spoření

Spořím déle než 6 let a zvažuji výpověď. Mohu si naspořené peníze již vybrat? Mohu je použít, jak budu chtít, nebo jenom na bydlení?

Zobrazit

Naspořené peníze včetně úroků a státních podpor můžete po 6 letech spoření vybrat a použít na cokoliv. Výpověď smlouvy s vámi sepíše finanční poradce ČMSS. V rámci toho můžete zvážit i tyto možnosti:

 • nová smlouva o stavebním spoření + část úspor na ni jako jednorázový vklad
 • nová smlouva pro dítě nebo jiného člena rodiny + část úspor na ni jako startovací vklad
 • nové doplňkové penzijní spoření + část úspor na ně jako jednorázový vklad
 • nové investiční životní pojištění + část úspor na ně jako jednorázový vklad
 • úspory použít na cokoliv + nárok na úvěr zužitkovat na bytové potřeby rodiny

 V každém případě využijte servisních služeb svého osobního finančního poradce ČMSS. Jeho jméno a kontaktní spojení najdete v ročním výpisu z účtu.

Případně najdete nejbližšího finančního poradce ČMSS či poradenské místo ČMSS.

Jaké náležitosti má výpověď smlouvy o stavebním spoření dítěte, čili nezletilého účastníka? Je nutný v případě ukončení stavebka pro děti souhlas opatrovnického soudu?

Zobrazit

Ne. Smlouvy nezletilých dětí mohou rodiče vypovědět bez souhlasu opatrovnického soudu. Počítá s tím novela zákona o stavebním spoření, kterou v prvním čtvrtletí tohoto roku schválila Poslanecká sněmovna, následně dal souhlas Senát a podepsal prezident republiky. Rozhodnutí opatrovnického soudu tedy nebude potřeba v případě, že od uzavření smlouvy o stavebním spoření dítěte uplynula zákonná šestiletá lhůta. Verdikt soudu se však bude vyžadovat v případech, pokud by s ukončením smlouvy dítěte nesouhlasili všichni jeho zákonní zástupci, tzn. zpravidla jeho oba rodiče.

Vklady a platby

Na jaké číslo účtu se zasílají vklady na stavební spoření?

Zobrazit

Pro platby zasílané složenkou nebo bankovním převodem se zadávají tyto údaje:

 • číslo účtu = číslo smlouvy stavebního spoření
 • kód banky = 7960
 • variabilní symbol = rodné číslo majitele smlouvy stavebního spoření, případně číslo úvěrové smlouvy

Jak poslat platbu ze zahraničí?

Zobrazit

Klient zašle peněžní prostředky na číslo účtu, který má veden u Českomoravské stavební spořitelny, přičemž toto číslo uvede ve formátu IBAN. Číslo účtu ve formátu IBAN (číslo klientského účtu v mezinárodním formátu) je zobrazeno ve výpise z účtu u ČMSS. Jako příjemce klient uvede Českomoravskou stavební spořitelnu:

Příklad vyplnění údajů:
59 / Příjemce / Beneficiary:
Číslo účtu / account number / IBAN
CZ2879600000000000554804 (číslo účtu v ČMSS ve formátu IBAN)

Jméno / adresa – Name / Adress
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10.

Jako informaci pro příjemce klient uvede svoje rodné číslo.

Příklad vyplnění údajů:
70 / účel převodu / purpose of transfer (informace pro příjemce / information for beneficiary)
6505211447

Dále je třeba uvést swiftovou adresu banky (jedná se o oprávnění banky provádět přeshraniční platby).Protože Českomoravská stavební spořitelna nemá vlastní swiftovou adresu, klient uvede na příkazu ze zahraničí swiftovou adresu banky se sídlem v ČR, prostřednictvím které chce tyto prostředky poslat na účet u Českomoravské stavební spořitelny. Tato banka musí být zapojena do celosvětové mezibankovní sítě SWIFT.

Příklad vyplnění údajů:
57 / Banka příjemce
BIC / SWIFT adresa / address
CEKOCZPPXXX (převod přes ČSOB)
Název / adresa – Name / Adress
Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Klient Českomoravské stavební spořitelny může zasílat peněžní prostředky ze svého účtu v zahraniční bance (tj. číslo účtu příkazce) v Kč nebo v cizí měně.

Pokud klient zasílá peněžní prostředky v cizí měně, tzn. banka plátce neprovedla konverzi do Kč, převedení z cizí měny do Kč provede banka, jejímž prostřednictvím klient prostředky zasílá. Platby v rámci EU/EHP a v měnách EU/EHP budou provedeny s kódem zpoplatnění SHA, což znamená, že plátce i příjemce hradí poplatky svým bankám dle jejich vlastních platebních podmínek.

Co se stane se zaslanou platbou bez variabilního symbolu?

Zobrazit

Bylo-li na příkazu k platbě uvedeno správné číslo účtu a kód banky, pak bude platba zaúčtována, i když chybí variabilní symbol. Variabilní symbol se uvádí jako druhý identifikační údaj pro případ dohledávání platby.

Jak doložit zaslanou platbu na účet stavebního spoření?

Zobrazit

Buď poštou, faxem, nebo e-mailem v podobě kopie ústřižku složenky nebo výpisu z účtu, kde je jasně viditelná provedená platba z vašeho účtu.

Proč si ČMSS nemůže sama strhnout nedoplatek, když má klient zavedené inkaso?

Zobrazit

Inkaso je povolení k jedné měsíční platbě. Není tedy možné inkasovat vícekrát za měsíc nebo vyšší částku, než je vámi sjednaný inkasní limit v bance plátce.

Jak změnit bankovní účet pro platby zasílané prostřednictvím inkasa?

Zobrazit

V případě, že měníte číslo účtu, ze kterého jsou hrazeny platby inkasem, je třeba zaslat ČMSS informaci o tom, že máte inkaso zavedenona svém bankovním účtu. Informaci můžete zaslat do ČMSS poštou nebo můžete využít naši e-mailovou adresu: inkaso@cmss.cz.

Pro správné zavedení inkasa potřebujeme znát tyto údaje:

 • předčíslí účtu (pokud banka uvádí)
 • číslo účtu plátce
 • kód banky plátce
 • částku
 • den, ke kterému máme inkasovat (5., 10., 15., 20. den v měsíci)
 • číslo účtu příjemce
 • kód banky příjemce
 • termín odkdy je změna platná, resp. kdy končí platnost předchozího bankovního spojení k inkasování

Variabilní, konstantní ani specifický symbol se neuvádějí.

Změny údajů a žádosti o informace

Jak kdykoliv zjistím, kolik mám naspořeno u ČMSS nebo jak vysoký úvěr splácím?

Zobrazit

Pro ověření stavu účtu se zaregistrujte do internetového bankovnictví mojeLiška na adrese www.mojeliska.cz. Při registraci budete zadávat následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • číslo smlouvy stavebního spoření
 • platnou e-mailovou adresu

Podrobný návod na založení internetového bankovnictví

Jak změnit kontaktní údaje u ČMSS?

Zobrazit

Změnu adresy trvalého bydliště či změnu korespondenční adresy je zapotřebí oznámit stavební spořitelně písemnou formou:

 • s číslem smlouvy stavebního spoření
 • podpisem klienta

(za nezletilé klienty podpis zákonného zástupce uvedeného na smlouvě o spoření, případně podpis druhého zákonného zástupce, který například rodným listem prokáže, že je zákonným zástupcem)

V žádosti je potřeba specifikovat, zda má být provedena změna adresy také u zákonného zástupce.

Žádost, s podpisem klienta, je možné také naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@cmss.cz. Změnu kontaktních údajů lze také jednoduše provést přímo v internetovém bankovnictví mojeLiška. Zaregistrovat se můžete velice jednoduše na www.mojeliska.cz.

Případně je možné s číslem smlouvy o stavebním spoření zavolat na naši zákaznickou linku 225 225 225.

Upozorňujeme, že adresa trvalého bydliště musí být shodná s údaji ve vašem platném dokladu totožnosti.

Jak zažádat o zaslání bankovní informace?

Zobrazit

Požaduje-li klient vystavení bankovní informace, je zapotřebí zaslat stavební spořitelně písemnou žádost o vystavení bankovní informace.

V případě, že sdělujeme informace ke vkladovému účtu jinému účastníkovi úvěrového případu; pak majitel vkladového účtu musí dát písemný souhlas s ověřeným podpisem.

V žádosti je třeba uvést:

 • číslo účtu, ke kterému má být informace poskytnuta
 • jméno klienta
 • rodné číslo či datum narození
 • Je třeba také sdělit, jaké informace má spořitelna poskytnout (např. zůstatek na úvěrovém účtu, měsíční splátky, platební morálka atd.).

Žádost zašlete poštou na adresu ČMSS, případně je možné ji naskenovat a poslat na e-mail .

Jak zjistím zůstatek na smlouvě, získám výpis z účtu nebo potvrzení o zaplacených úrocích?

Zobrazit

Výpis z účtu bezplatně zasílá ČMSS na počátku každého roku. Požaduje-li klient zaslání kopie výpisu z účtu a potvrzení o zaplacených úrocích, je třeba zaslat spořitelně žádost s uvedením, za který rok výpis požaduje, a s číslem účtu, ke kterému výpis požaduje. Žádost je možné zaslat e-mailem na adresu info@cmss.cz. Za aktuální (mimořádný) výpis je účtován poplatek dle platného Sazebníku úhrad ve výši 50 Kč.

Výpis z účtu za aktuální a předcházející rok je rovněž k dispozici v elektronické podobě v internetovém bankovnictví mojeLiška. Zaregistrovat se můžete velice jednoduše na www.mojeliska.cz.

Vymáhání

Nejste schopni uhradit své závazky do data splatnosti?

Zobrazit

Obratem nás kontaktujte na telefonním čísle 225 227 456 (do třech neuhrazených splátek), 727 555 555 (od čtyřech do pěti neuhrazených splátek) 225 227 457 (od šesti neuhrazených splátek). 

Jakým způsobem mohu dlužnou částku uhradit?

Zobrazit

Uhradit můžete bankovním převodem, vkladem hotovosti na centrále ČMSS nebo složenkou. Pro více informací k platbě nás kontaktujte na uvedených telefonních číslech. 

Kam se obrátit se žádostí o splátkový kalendář?

Zobrazit

Obratem volejte 225 227 456 (do třech neuhrazených splátek), 727 555 555 (od čtyřech do pěti neuhrazených splátek) 225 227 457 (od šesti neuhrazených splátek).

Co se stane, když dluh neuhradím?

Zobrazit

Dluh se může navýšit o poplatky za upomínky. V první fázi delikvence řešíme dlužné částky v rámci mimosoudního vymáhání, v případě přetrvávajícího nedoplatku se přechází k soudnímu vymáhání. 

Co je to BRKI – Bankovní registr klientských informací?

Zobrazit

BRKI je databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž svým uživatelům poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii. Údaje v BRKI jsou aktualizovány každý měsíc a jsou uchovávány po celou dobu úvěru a 4 roky po jeho ukončení. 

Co je to SOLUS?

Zobrazit

Registr SOLUS shromažďuje informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS. SOLUS vytváří dva negativní registry. Jde o Registr FO, do tohoto registru jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.

Co je to restrukturalizace?

Zobrazit

Restrukturalizace umožňuje ve vybraných případech dočasné snížení měsíční splátky až na dobu jednoho roku, případně pozastavení dospořování na vkladový účet. Podmínkou restrukturalizace je bezdlužnost na meziúvěrovém/úvěrovém účtu. Více o restrukturalizaci

Byla Vaše smlouva v ČMSS odstoupena?

Zobrazit

Máte dotazy k Vaší insolvenci, dražbě nemovitosti, exekuci, žalobě, notářskému zápisu?

Zobrazit