Jak změnit trvalou nebo korespondenční adresu?

měnu adresy trvalého bydliště či změnu korespondenční adresy je zapotřebí oznámit stavební spořitelně písemnou formou (na našem formuláři) a s podpisem klienta (za nezletilé klienty podpis zákonného zástupce uvedeného na smlouvě o stavebním spoření, případně podpis druhého zákonného zástupce, který prokáže, že je zákonným zástupcem, např. kopií rodného listu). 
Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-​mailovou adresu: info@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:


Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/​169
100 17 Praha 10

Uživatelé s plnohodnotným přístupem sjednaným smlouvou u finančního poradce mohou provést změnu kontaktních údajů také v Klientské zóně moje.cmss.cz

Případně je možné s číslem smlouvy o stavebním spoření zavolat na naši zákaznickou linku 225 225 225.

Sekce Formuláře