Je možná mimořádná splátka řádného úvěru?

Na úvěrový účet je možné provádět mimořádné vklady kdykoliv v průběhu splácení řádného úvěru. Po provedení vkladu je však třeba tuto skutečnost písemně oznámit ČMSS dopisem nebo na formuláři, aby došlo ke správnému zaúčtování. Podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/​169
100 17 Praha 10

Nebo je možné tuto žádost naskenovat a zaslat na e-​mailovou adresu info@cmss.cz.

Pokud bude jednorázový vklad ve výši minimálně 10 % z cílové částky, máte možnost si písemně požádat o snížení měsíčních splátek na zbývající část řádného úvěru.