• Zápatí
 • Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky

Stavební spoření

Chci si uzavřít spoření. Jaké máte úročení, výhody a poplatky?

Zobrazit

V současnosti umožňujeme klientům uzavření smlouvy stavebního spoření v tarifní variantě AKTIV, kde je základní roční úroková sazba 0,5 % a dále je možné získat bonusy za pravidelné spoření:

 • za 1.-6. rok 0,5 %
 • za 7.-9. rok 0,7 %

Roční úroková sazba řádného úvěru 3,5 %* (nárok na řádný úvěr si vytváříte postupně svými vklady na stavební spoření a s touto sazbou můžete počítat již od okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření).

Zároveň můžete na smlouvě o stavebním spoření získávat ročně státní podporu až ve výši 2000 Kč.

Poplatek za uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky. Poplatek za vedení účtu je účtován jednou ročně dle platného Sazebníku úhrad ČMSS. Zaslání výpisu z účtu je zdarma. Klienti navíc mohou bezplatně využívat Klientskou zónu moje.cmss.cz.

Lze si stavební spoření předplatit dopředu?

Zobrazit

Ano. Klient může na smlouvu o stavebním spoření zasílat vklady měsíčně nebo zaslat i jednorázový vklad, například na celý rok dopředu, a tím si spoření předplatit.

Státní podpora

Zobrazit

Maximální výše státní podpory činí 2000 Kč ročně na jednoho účastníka stavebního spoření splňujícího podmínky nároku na státní podporu, což odpovídá ročně uspořené částce 20 000 Kč celkem na všechny jeho smlouvy s požadavkem na státní podporu.

Účastník může státní podporu požadovat současně na více smluv o stavebním spoření; zálohy státní podpory se pak vypočítávají jako 10 % ze skutečně uspořené částky na každou smlouvu a přednostně poukazují na smlouvy uzavřené nejdříve až do vyčerpání ročního maximálního limitu státní podpory.

Částka úspor na jednotlivou smlouvu přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření, jestliže účastníkem uzavřená smlouva obsahuje po celou dobu svého trvání prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory.

Do kdy musím zaslat peníze na účet, abych získal nárok na státní podporu?

Zobrazit

Pro získání nároku na státní podporu ze zaslaných vkladů musí být finanční prostředky na účtu stavebního spoření zaúčtované nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku.

Co se stane se smlouvou stavebního spoření po 6 letech?

Zobrazit

Minimální lhůta spoření a podmínka pro získání státních podpor je dle zákona o stavebním spoření šest let. Pokud má klient možnost, může pokračovat ve spoření i delší dobu. Je však důležité kontrolovat zůstatek na účtu stavebního spoření, aby nedošlo k přespoření cílové částky, což je podle Všeobecných obchodních podmínek nepřípustné.

Dále je také třeba si uvědomit, že čím má klient vyšší zůstatek na účtu stavebního spoření, tím se mu snižuje výše nároku na čerpání úvěru (úvěr = rozdíl mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření).

Jaké náležitosti má výpověď smlouvy o stavebním spoření dítěte, čili nezletilého účastníka? Je nutný v případě ukončení stavebka pro děti souhlas opatrovnického soudu?

Zobrazit

V případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření na nezletilé dítě, kdy již uplynula minimální šestiletá vázací lhůta a zákonní zástupci postupují ve shodě, je potřeba mít na výpovědním formuláři ověřené podpisy obou zákonných zástupců a dále je třeba předložit kopii rodného listu dítěte.

V ostatních případech při výpovědi smlouvy o stavebním spoření na nezletilé dítě je dle § 898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyžadováno rozhodnutí opatrovnického soudu, obsahující souhlas soudu s výpovědí smlouvy a s doložkou o nabytí právní moci.
Jednání opatrovnického soudu je bezplatné.

Doporučujeme kontaktovat finančního poradce ČMSS, který podá podrobnější informace, případně s vámi formulář vyplní a ověří podpisy zdarma.

Spořím déle než 6 let a zvažuji výpověď. Mohu si naspořené peníze již vybrat? Mohu je použít, jak budu chtít, nebo jenom na bydlení?

Zobrazit

Naspořené peníze včetně úroků a státních podpor můžete po 6 letech spoření vybrat a použít na cokoliv. Výpověď se podává písemnou formou na našem formuláři a s ověřeným podpisem majitele smlouvy. Výpověď smlouvy s vámi sepíše finanční poradce ČMSS a zároveň může ověřit zdarma váš podpis. V rámci toho můžete zvážit i tyto možnosti:

 • nová smlouva o stavebním spoření + část úspor na ni jako jednorázový vklad
 • nová smlouva pro dítě nebo jiného člena rodiny + část úspor na ni jako startovací vklad
 • nové doplňkové penzijní spoření + část úspor na ně jako jednorázový vklad
 • nové investiční životní pojištění + část úspor na ně jako jednorázový vklad
 • úspory použít na cokoliv + nárok na úvěr zužitkovat na bytové potřeby rodiny

 V každém případě využijte servisních služeb svého osobního finančního poradce ČMSS. Jeho jméno a kontaktní spojení najdete v ročním výpisu z účtu.

Případně najdete nejbližšího finančního poradce ČMSS či poradenské místo ČMSS.

Úvěry a meziúvěry

Jaké podmínky musím splnit pro získání řádného úvěru?

Zobrazit

Na řádný úvěr si vytváříte postupně nárok svými vklady na stavební spoření. Základem je tedy smlouva o stavebním spoření. Naspořit si na něj můžete již za 2 roky od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Včetně úroků a státní podpory až 2000 Kč ročně si naspoříte zajímavou částku. Naspořená částka musí být minimálně ve výši 35-50 % z cílové částky dle tarifu na uzavřené smlouvě o stavebním spoření a hodnotící číslo musí být 64. Vyřízení řádného úvěru je zdarma.

Nemám ještě nárok na řádný úvěr. Poskytujete nějaké jiné druhy úvěrů?

Zobrazit

V těchto případech je řešením pro každého, kdo bezprostředně potřebuje peníze na bytovou potřebu, meziúvěr (někdy se označuje jako překlenovací úvěr). A to jak v situaci, že dosud není naším klientem, tak i v situaci, že naším klientem je, ale ještě si spořením nevytvořil nárok na řádný úvěr. Základem je smlouva o stavebním spoření. Z meziúvěru platíte prostřednictvím inkasa pouze úroky, současně spoříte (své vklady zhodnocujete úročením a státní podporou) a spořením si vytváříte nárok na řádný úvěr. Po splnění podmínek na řádný úvěr dojde k překlopení z meziúvěru do řádného úvěru, kde se naspořenou částkou a řádným úvěrem splatí vyčerpaný meziúvěr a zůstane vám ke splácení jen řádný úvěr. Za správu meziúvěru a následně uvěrového účtu zaplatíte jednou ročně částku podle platného Sazebníku úhrad.

Proč je nutné znovu nastavit inkaso při překlopení z meziúvěru (tj. překlenovacího úvěru) na řádný úvěr?

Zobrazit

Je to z toho důvodu, že když se meziúvěr překlápí na řádný úvěr, jeden účet (meziúvěrový) se ruší a druhý se mění (ze spořícího na úvěrový) a mění se výše inkasní platby u ČMSS a u vaší banky. ČMSS a ani vaše banka za vás nemůže přenastavit vámi zvolené inkasní příkazy, změnu musíte provést přímo vy.

LTV / Poměr úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti

Zobrazit

Česká národní banka doporučuje, aby banky půjčovaly zájemcům jen do 90 procent hodnoty nemovitosti a aby podíl nově sjednaných hypoték nad 80 procent hodnoty nemovitosti nepřekročil 15 procent. Podle doporučení ČNB tak budou zájemci potřebovat v úsporách minimálně 10 % z celkově částky na pořízení nemovitosti. Zbytek do sta procent vyjadřuje maximum, kolik si na zastavenou nemovitost lze půjčit, tj. poměr úvěru k  hodnotě zastavované nemovitosti, ve zkratce LTV (loan to value).

Financování nábytku a bílé techniky úvěrem

Zobrazit

Až 20 % úvěru poskytnutého na rekonstrukci bytu/domu a výstavbu bytu/domu lze použít i na volně stojící stoly, židle, sedací soupravy, šatní skříně, police a postele a dále na vestavěné i nevestavěné myčky nádobí, pračky, sušičky, ledničky, mikrovlnné trouby a mrazáky.

Uvedený nábytek a bílou techniku lze financovat poskytnutým úvěrem pouze v případě, že je jeho účelem rekonstrukce domu či bytu nebo výstavba bytu či domu.

V případě kombinace účelu koupě nemovitosti a její rekonstrukce v jedné žádosti lze na uvedený nábytek a bílou techniku použít zmíněný 20% podíl jen na část náležící rekonstrukci, nikoliv na celé poskytnuté financování.

Je možná mimořádná splátka řádného úvěru?

Zobrazit

Na úvěrový účet je možné provádět mimořádné vklady kdykoliv v průběhu splácení řádného úvěru. Po provedení vkladu je však třeba tuto skutečnost písemně oznámit ČMSS dopisem nebo na formuláři, aby došlo ke správnému zaúčtování. Podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10
…nebo je možné tuto žádost naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@cmss.cz.

Pokud bude jednorázový vklad ve výši minimálně 10 % z cílové částky, máte možnost si písemně požádat o snížení měsíčních splátek na zbývající část řádného úvěru.

Kdy mi končí úvěr?

Zobrazit

K ukončení úvěru dojde, až bude uhrazena celá jistina, příslušenství a veškeré další dluhy z úvěrové smlouvy vyplývající. Následně klient obdrží písemnou informaci o splacení úvěru společně s výpisem z účtu.

Mohu řádný úvěr splatit předčasně?

Zobrazit

V případě požadavku na jednorázové splacení řádného úvěru je klient povinen tuto skutečnost předem oznámit stavební spořitelně a zaslat písemnou žádost s podpisem všech zletilých dlužníků.
Po vyřízení žádosti obdržíte dopis Oznámení o poslední splátce s uvedenou částkou ke splacení úvěru, včetně úroků ke dni splacení.
Lhůta pro vyřízení žádosti je cca 1 měsíc.
Žádost zašlete na adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10
…případně je možné žádost s podpisem naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@cmss.cz.

První vyčíslení předčasného splacení řádného úvěru je zdarma. V případě, že ke splacení úvěru k termínu splatnosti nedojde, splácení pokračuje stále stejným způsobem. Za každé další vyčíslení, které bude požadováno ve lhůtě do 6 měsíců od předchozího vyčíslení, je dle platného Sazebníku úhrad ČMSS stanoven poplatek.

Vklady a platby

Jak oznámit změnu nebo zavedení platby zasílané prostřednictvím inkasa z bankovního účtu?

Zobrazit

V případě, že měníte číslo účtu, ze kterého jsou hrazeny platby inkasem, je třeba zaslat ČMSS informaci o tom, že máte inkaso zavedenona svém bankovním účtu. Informaci můžete zaslat do ČMSS poštou nebo můžete využít naši e-mailovou adresu: inkaso@cmss.cz.

Pro správné zavedení inkasa potřebujeme znát tyto údaje:

 • předčíslí účtu (pokud banka uvádí)
 • číslo účtu plátce
 • kód banky plátce
 • částku
 • den, ke kterému máme inkasovat (5., 10., 15., 20. den v měsíci)
 • číslo účtu příjemce
 • kód banky příjemce
 • termín odkdy je změna platná, resp. kdy končí platnost předchozího bankovního spojení k inkasování

Variabilní, konstantní ani specifický symbol se neuvádějí.

Na jaké číslo účtu se zasílají vklady na stavební spoření?

Zobrazit

Pro platby zasílané složenkou nebo bankovním převodem se zadávají tyto údaje:

 • číslo účtu = číslo smlouvy stavebního spoření
 • kód banky = 7960
 • variabilní symbol = rodné číslo majitele smlouvy stavebního spoření, případně číslo úvěrové smlouvy

Číslo svého účtu najdete v Klientské zóně moje.cmss.cz.

Co se stane se zaslanou platbou bez variabilního symbolu?

Zobrazit

Bylo-li na příkazu k platbě uvedeno správné číslo účtu a kód banky, pak bude platba zaúčtována, i když chybí variabilní symbol. Variabilní symbol se uvádí jako druhý identifikační údaj pro případ dohledávání platby.

Jak doložit, že jsem zaslal platbu na účet stavebního spoření, když na účtu není platba připsána?

Zobrazit

V tomto případě zašlete poštou nebo e-mailem žádost o dohledání platby, společně s kopií ústřižku složenky nebo výpisu z účtu, kde je jasně viditelná provedená platba z vašeho účtu.

Zaslal jsem platbu na špatné číslo účtu, co mám teď udělat?

Zobrazit

V případě, kdy došlo k zaslání platby na chybné číslo účtu, je zapotřebí zaslat stavební spořitelně písemnou žádost o přeúčtování platby s ověřeným podpisem klienta a s přiloženou kopií dokladu o zaplacení (výpis z účtu či složenka). Ověření podpisu může zdarma provést finanční poradce ČMSS po předložení platného průkazu totožnosti.

Žádost zašlete v originále na adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

Po posouzení žádosti je klient informován o dalším postupu.

Jak poslat platbu ze zahraničí?

Zobrazit

Klient zašle peněžní prostředky na číslo účtu, který má veden u Českomoravské stavební spořitelny, přičemž toto číslo uvede ve formátu IBAN. Číslo účtu ve formátu IBAN (číslo klientského účtu v mezinárodním formátu) je zobrazeno ve výpise z účtu u ČMSS. Jako příjemce klient uvede Českomoravskou stavební spořitelnu:

Příklad vyplnění údajů:
59 / Příjemce / Beneficiary:
Číslo účtu / account number / IBAN
CZ2879600000000000554804 (číslo účtu v ČMSS ve formátu IBAN)

Jméno / adresa – Name / Adress
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10.

Jako informaci pro příjemce klient uvede svoje rodné číslo.

Příklad vyplnění údajů:
70 / účel převodu / purpose of transfer (informace pro příjemce / information for beneficiary)
6505211447

Dále je třeba uvést swiftovou adresu banky (jedná se o oprávnění banky provádět přeshraniční platby).Protože Českomoravská stavební spořitelna nemá vlastní swiftovou adresu, klient uvede na příkazu ze zahraničí swiftovou adresu banky se sídlem v ČR, prostřednictvím které chce tyto prostředky poslat na účet u Českomoravské stavební spořitelny. Tato banka musí být zapojena do celosvětové mezibankovní sítě SWIFT.

Příklad vyplnění údajů:
57 / Banka příjemce
BIC / SWIFT adresa / address
CEKOCZPPXXX (převod přes ČSOB)
Název / adresa – Name / Adress
Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Klient Českomoravské stavební spořitelny může zasílat peněžní prostředky ze svého účtu v zahraniční bance (tj. číslo účtu příkazce) v Kč nebo v cizí měně.

Pokud klient zasílá peněžní prostředky v cizí měně, tzn. banka plátce neprovedla konverzi do Kč, převedení z cizí měny do Kč provede banka, jejímž prostřednictvím klient prostředky zasílá. Platby v rámci EU/EHP a v měnách EU/EHP budou provedeny s kódem zpoplatnění SHA, což znamená, že plátce i příjemce hradí poplatky svým bankám dle jejich vlastních platebních podmínek.

Proč si ČMSS nemůže sama strhnout nedoplatek, když má klient zavedené inkaso?

Zobrazit

Inkaso je povolení k jedné měsíční platbě. Není tedy možné inkasovat vícekrát za měsíc nebo vyšší částku, než je vámi sjednaný inkasní limit v bance plátce.

Změny údajů a žádosti o informace

Jak změnit trvalou nebo korespondenční adresu?

Zobrazit

Změnu adresy trvalého bydliště či změnu korespondenční adresy je zapotřebí oznámit stavební spořitelně písemnou formou (na našem formuláři) a s podpisem klienta (za nezletilé klienty podpis zákonného zástupce uvedeného na smlouvě o stavebním spoření, případně podpis druhého zákonného zástupce, který prokáže, že je zákonným zástupcem, např. kopií rodného listu).
Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu: info@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:


Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

Uživatelé s plnohodnotným přístupem sjednaným smlouvou u finančního poradce mohou provést změnu kontaktních údajů také v Klientské zóně moje.cmss.cz

Případně je možné s číslem smlouvy o stavebním spoření zavolat na naši zákaznickou linku 225 225 225.

Sekce Formuláře


Jak oznámit změnu příjmení?

Zobrazit

V případě změny příjmení je zapotřebí zaslat stavební spořitelně písemnou žádost o změnu příjmení (na našem formuláři) s podpisem klienta a s přiloženou kopií dokladu, na základě kterého ke změně příjmení došlo (např. kopie oddacího listu).
Žádost, včetně kopie dokladu, je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu: info@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

Uživatelé s plnohodnotným přístupem sjednaným smlouvou u finančního poradce mohou provést změnu kontaktních údajů také v Klientské zóně moje.cmss.cz

Sekce Formuláře

Jak zažádat o zaslání bankovní informace?

Zobrazit

Požadujete-li vystavení bankovní informace, je zapotřebí zaslat na našem formuláři písemnou žádost s podpisem (dlužníka či jiného účastníka úvěrového případu) o vystavení bankovní informace.
Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu psp@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

Vystavení bankovní informace je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.

Sazebník

Formuláře

Jak získám kopie úvěrových smluv a dokumentů?

Zobrazit

Požadujete-li vyhotovení kopie úvěrového dokumentu, je zapotřebí zaslat písemnou žádost s podpisem klienta (dlužníka či jiného účastníka úvěrového případu) na našem formuláři.

Vystavení kopie úvěrových dokumentů je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.

Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu kopie_uvery@cmss.cz, případně zaslat na adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

Vystavení kopie úvěrových dokumentů je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.

Sekce Formuláře

Sazebník

Jak získám výpis z účtu nebo potvrzení o zaplacených úrocích?

Zobrazit

Výpis z účtu bezplatně zasílá ČMSS na počátku každého roku. Požaduje-li klient zaslání kopie výpisu z účtu a potvrzení o zaplacených úrocích, je třeba zaslat spořitelně žádost s uvedením, za který rok výpis nebo potvrzení požaduje a s číslem účtu, ke kterému výpis požaduje.

Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@cmss.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

Vystavení mimořádného aktuálního výpisu z účtu je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČMSS.

Vymáhání

Nejste schopni uhradit své závazky do data splatnosti?

Zobrazit

Obratem nás kontaktujte na telefonním čísle 225 227 456.

Jakým způsobem mohu dlužnou částku uhradit?

Zobrazit

Uhradit můžete bankovním převodem, složenkou nebo vkladem na pobočce ČSOB. Na centrále a poradenský místech ČMSS není možné provádět hotovostní vklady. Pro více informací k platbě nás kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle. 

Kam se obrátit se žádostí o splátkový kalendář na meziúvěrový a úvěrový účet?

Zobrazit

Obratem nás kontaktujte na telefonním čísle 225 227 456. 

Kam se obrátit se žádostí o splátkový kalendář na spořící účet?

Zobrazit

Obratem nás kontaktujte na telefonním čísle 225 227 401.

Co se stane, když dluh neuhradím?

Zobrazit

Dluh se může navýšit o poplatky za upomínky. V první fázi delikvence řešíme dlužné částky v rámci mimosoudního vymáhání, v případě přetrvávajícího nedoplatku se přechází k soudnímu vymáhání. Nedoplatek od 1 Kč na meziúvěrovém/úvěrovém i spořícím účtu jsme povinni negativně reportovat do Bankovního registru klientských informací. 

Co je to BRKI – Bankovní registr klientských informací?

Zobrazit

BRKI je databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž svým uživatelům poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii. Údaje v BRKI jsou aktualizovány každý měsíc a jsou uchovávány po celou dobu úvěru a 4 roky po jeho ukončení.

Co je to SOLUS?

Zobrazit

Registr SOLUS shromažďuje informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS. SOLUS vytváří dva negativní registry. Jde o Registr FO, do tohoto registru jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé), a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.

Co je to restrukturalizace?

Zobrazit

Restrukturalizace umožňuje ve vybraných případech dočasné snížení měsíční splátky až na dobu jednoho roku, případně pozastavení dospořování na vkladový účet. Podmínkou restrukturalizace je bezdlužnost na meziúvěrovém/úvěrovém účtu. Více o restrukturalizaci

Byla Vaše smlouva v ČMSS odstoupena?

Zobrazit

Máte dotazy k Vaší insolvenci, dražbě nemovitosti, exekuci, žalobě, notářskému zápisu?

Zobrazit

Kontaktujte soudni_vymahani@cmss.cz.

Klientská zóna

Jak se zaregistruji do Klientské zóny?

Zobrazit

Plnohodnotná Klientská zóna umožňuje náhled na produkty, jejich objednávání i podpisy smluv a vzniká na schůzce s finančním poradcem ČMSS. Ten ověří zájemcovu totožnost a podepíše s ním Dohodu o způsobu uzavření Smlouvy o Klientské zóně, neboli dohodu o Klientské zóně. K tomu je zapotřebí, aby měl zájemce u sebe mobilní telefon a kvůli identifikaci i doklad totožnosti a byl zároveň vlastníkem funkční e-mailové schránky.

Klientská zóna ověřuje unikátnost telefonního čísla i e-mailové adresy, takže není možné podepsat smlouvu na stejné telefonní číslo a e-mail pro více účtů Klientské zóny.

V Klientské zóně se při prvním přihlášení zobrazí Smlouva o používání Klientské zóny. Podpis smlouvy probíhá elektronicky přepsáním SMS kódu. Pokud uživatel nepodepíše Smlouvu o používání Klientské zóny, Klientská zóna zůstává nepřístupná.

Po podpisu přijde SMS kód pro první přihlášení a po jeho zadání je klient vyzván ke změně hesla a přihlášen do Klientské zóny.

Proč je potřebná registrace u finančního poradce?

Zobrazit

Důvodem je bezpečnost vašich finančních produktů a vašich osobních údajů. Klientská zóna totiž umožňuje aktivní operace a my potřebujeme vědět (a chceme dát jistotu i vám), že s vaším účtem stavebního spoření nenakládá někdo nepovolaný. Vyžadují to všechny banky.

Proto budeme u všech uživatelů Klientské zóny vyžadovat plnou registraci s identifikací u finančního poradce.

Jak přejdu z www.mojeliska.cz do Klientské zóny?

Zobrazit

Pokud máte registraci v elektronickém bankovnictví mojeLiška, přihlásíte se do nového systému pomocí původního uživatelského jména a hesla. Při prvním přihlášení potvrdíte Podmínky používání aplikace a změníte si heslo.

Přístup uživatele, který přešel ze systému mojeLiška, je z bezpečnostních důvodů funkčně i časově omezený. Není možné provádět aktivní operace a do 31. března 2019 je nutné povýšit účet na plnohodnotný.

Jak si obnovím zapomenuté heslo nebo uživatelské jméno?

Zobrazit

Zapomenuté uživatelské jméno si můžou obnovit všichni uživatelé v Klientské zóně na obrazovce pro přihlášení kliknutím na odkaz Zapomenuté uživatelské jméno.

Heslo si z bezpečnostních důvodů mohou obnovit pouze uživatelé s plnohodnotným přístupem. Pokud plnohodnotný přístup nemáte sjednaný, navštivte finančního poradce.

Jak získám přehled o účtech svých dětí?

Zobrazit

Klientské zóny dětských klientů se sjednávají stejným způsobem jako zóny dospělých uživatelů u finančního poradce (nutný je plnohodnotný přístup) a podepsáním Smlouvy o používání Klientské zóny pro všechny dospělé i dětské klienty.

Kde najdu Klientskou zónu svých zastupovaných dětí?

Zobrazit

Klientská zóna dítěte nemá vlastní přístup. Vždy se musí přihlásit do Klientské zóny rodiče a odtud přejít prokliknutím jména uživatele v horním červeném menu do výběru dalších uživatelů a vybrat požadovanou dětskou Klientskou zónu.

Co se stane s dětskou Klientskou zónou po dosažení zletilosti klienta?

Zobrazit

Přístup do Klientské zóny zaniká dnem osmnáctých narozenin klienta. Pro obnovení přístupu musí zletilý klient navštívit finančního poradce a sjednat s ním plnohodnotný přístup.

Najdu v Klientské zóně své výpisy z účtů?

Zobrazit

V Klientské zóně najdete své výpisy, pokud vám je tam můžeme uložit. Pokud jste v minulých letech dostávali své výpisy v elektronické formě do systému mojeLiška, uložili jsme vám je také do Klientské zóny.

Které údaje můžu změnit v Klientské zóně?

Zobrazit

Osobní a kontaktní údaje v Klientské zóně může měnit pouze uživatel s plnohodnotným přístupem. Takový uživatel může měnit následující informace:

 • Tituly
 • Jméno a příjmení
 • Korespondenční adresa
 • Adresa trvalého bydliště
 • Telefon
 • E-mail

Všechny změny se potvrzují pomocí SMS. Některé z nich je nutné doložit patřičnými dokumenty.

Nepoužívám telefonní číslo, na které mi chodí SMS z Klientské zóny. Co mám dělat?

Zobrazit

Telefonní číslo je svázané s Klientskou zónou. Jeho změna se právě z tohoto důvodu musí potvrzovat SMS kódem poslaným na toto telefonní číslo. Pokud už ho nevlastníte, je nutné z bezpečnostních důvodů provést změnu telefonního čísla osobně u finančního poradce.

Co je to eÚvěr a proč je kvůli němu zapotřebí registrace do KZ?

Zobrazit

eÚvěr je meziúvěr nebo řádný úvěr ze stavebního spoření sjednaný bezpapírově a elektronicky. V případě schválení získá klient do druhého dne až 900 000 Kč na bytové potřeby na údržbu nebo rekonstrukci.

Pro sjednání eÚvěru je nutné sjednat plnohodnotný přístup do Klientské zóny, protože právě v ní se podepisuje úvěrová smlouva a některé další dokumenty.

Kde najdu dokumenty k eÚvěru na podpis?

Zobrazit

Pokud máte v Klientské zóně připraveny dokumenty k eÚvěru, bude vás o tom informovat červený pruh pod horním menu a na domovské stránce první box s názvem Schvalované meziúvěry/úvěry. Jejich prokliknutím přejdete na stránku Detail úvěrového případu, v jejíž dolní části najdete všechny dokumenty k podpisu (Vysvětlení ESIP, ESIP, úvěrová smlouva).

Jaké jsou požadavky na sílu hesla v Klientské zóně?

Zobrazit

Heslo musí obsahovat aspoň osm znaků dvou typů (velká nebo malá písmena a číslice nebo znaky). O požadované síle hesla vás při zadávání informují interaktivní grafy.