Dejte svým snům reálnou podobu

 • Nemovitost: nový byt či dům koupíte.
 • Novou postavíte, starší zrekonstruujete.
 • Zmodernizujete i opravíte.
 • Dědictví nebo společné jmění manželů vypořádáte.
 • Dříve poskytnutý úvěr na nemovitost splatíte.
 • Rekreační objekt, bazén, garáž, saunu apod. zafinancujete.

Potřebný, zhruba 20% základ pro vlastní bydlení si naspoříte na stavebku.

Začít můžete i bez zástavy nemovitosti

 • Dočasně nezajištěný úvěr pomůže, když chcete nemovitost, na kterou zatím nelze zřídit zástavní právo (nemovitost dosud není ve vašem vlastnictví).
 • Délka splatnosti dočasně nezajištěného úvěru je max. 1 rok a minimální výše 200 000 Kč.

Počítejte s flexibilními doplňkovými službami

 • Hypotéka 90 – financujete až do výše 90 % hodnoty nemovitosti.
 • Realitní hypotéka – využijete, když součástí vašich příjmů jsou příjmy z pronájmu nemovitosti.
 • Hypotéka bez poplatku za vedení a správu – administrativních starostí vás zbaví navýšení úrokové sazby.
 • Neúčelová část - možnost získání až 30 % z výše hypotéky na cokoliv bez dokládání účelu využití

Realizujte své projekty a čerpejte výhody

 • Poskytnutí úvěru máte zdarma.
 • Zjednodušený proces využijete při refinancování úvěru jiné banky.
 • Měsíční úvěrové zatížení snížíte rozložením splátek.
 • Jednou ročně můžete splatit až 25 % z počáteční výše hypotéky.
 • Mimořádnou splátku v období 3 měsíců po sdělení nové úrokové sazby máte zdarma.
 • Na nižší úrokovou sazbu dosáhnete při souběžném uzavření pojištění v ČSOB Pojišťovně (pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti a pojištění úvěru) a při splácení prostřednictvím inkasa z běžného účtu v ČSOB/ERA.

Poskytovatelem produktu je Hypoteční banka, a. s.

O odklad splátek hypotečního úvěru v souvislosti s COVID-19 můžete zažádat na webu Hypoteční banky hypotecnibanka.cz/formular-odklad-splatek/.

Nejčastější otázky

Kdo může o odklad splátek požádat?

Požádat mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží. O odklad může požádat kterýkoliv z účastníků úvěrové smlouvy.

Jak můžu o odklad splátek požádat?

Žádost nám zašlete prostřednictvím online formuláře na https://www.hypotecnibanka.cz/formular-odklad-splatek/.

Jak se dozvím, že jste žádost obdrželi?

Po obdržení žádosti z webového formuláře vám e-mailem potvrdíme její přijetí.

Je odklad splátek zpoplatněn?

Žádost o odklad splátek vyřizujeme pro naše klienty zdarma.

Od kdy bude odklad platný?

Abychom vám mohli odklad nastavit již od následující splátky, požádejte o něj alespoň 10 pracovních dní před dnem splátky. Pokud to nestihnete, začne odklad platit od další splátky po schválení žádosti. Již splatné platby bude třeba uhradit.

Pokud splátky hradíte pomocí trvalého příkazu, vyčkejte prosím s jeho zrušením na naši zprávu o schválení žádosti.

Jaké doklady k žádosti mám doložit?

K žádosti není třeba dokládat žádné dokumenty.

Jaký je rozdíl mezi odkladem splátek jistiny a odkladem celých splátek

Odklad splátek jistiny je dlouhodobé řešení na období 6 až 12 měsíců pro klienty, u kterých došlo k poklesu pravidelných příjmů. Při odkladu splátek jistiny hradíte měsíčně úroky, případné poplatky, a to včetně poplatku za pojištění schopnosti splácet úvěr (máte-li ho sjednáno).

Odklad celých splátek hypotéky je možný na 3 měsíce a je vhodný pro klienty, kteří krátkodobě přišli o veškeré příjmy a předpokládají, že za 3 měsíce budou schopni platit plnou splátku. Při odkladu celých splátek nehradíte po dobu odkladu nic - ani splátky jistiny, úroků, ani poplatky, a to včetně případných poplatků za pojištění schopnosti splácet úvěr (máte-li je u nás sjednáno).

Mohu žádat odklad celé splátky na dobu kratší než 3 měsíce?

Odklad celých splátek lze nastavit právě na tři měsíce.

Můžu o odklad žádat opakovaně?

Odklad je jednorázová záležitost, a proto dobře zvolte, jaký typ odkladu a na jakou dobu je pro vás nejvhodnější. V případě, že i po skončení odkladu nebudete schopni úvěr řádně splácet, kontaktujte nás a společně budeme hledat řešení vaší situace.

Mohu žádat o odklad u více úvěrů?

Ano, pro každý úvěr zašlete samostatnou žádost, nejlépe prostřednictvím online formuláře na https://www.hypotecnibanka.cz/odklad-splatek/ nebo přes svou Hypoteční zónu.

Bude mít odklad splátek vliv na posouzení mé úvěruschopnosti v budoucnosti, např. při žádosti o další úvěr?

Pokud nebudete mít k datu schválení žádosti o odklad žádné závazky po splatnosti, nebude mít odklad splátky negativní dopad do Bankovního registru klientských informací.

Mohu požádat o odklad splátek v případě, že jsem měl v minulosti závazky po splatnosti?

Ano, požádat o odklad můžete, historie splácení zde nehraje roli. Pouze pokud jste aktuálně v prodlení se splátkou, počítejte s tím, že doklad splátky vytvoří negativní záznam v Bankovním registru klientských informací.

Budu muset hradit nějaké poplatky, které se váží k úvěru?

V případě odkladu splátek jistiny platíte úrok a všechny poplatky, případně pojistné, máte-li hypotéku u nás pojištěnu. V případě odkladu celých splátek neplatíte poplatky ani pojištění schopnosti splácet úvěr, máte-li u nás pojištění sjednané.

Pokud požádám o odklad celých splátek na 3 měsíce, mohu poté požádat o odklad splátky jistiny, pokud se má situace nezlepší?

Odložit splátku je možné jen jednou, a proto dobře zvolte, jaký typ odkladu a na jakou dobu je pro vás nejvhodnější. V případě, že i po skončení odkladu nebudete schopni úvěr řádně splácet, kontaktujte nás a společně budeme hledat řešení vaší situace.

Pokud teď požádám o odklad splátek na 3 měsíce a vláda umožní plošné odklady na 6 měsíců, znamená to, že budu mít odklad celkem 9 měsíců? 

Konkrétní podmínky vládního návrhu zatím neznáme. Jakmile budou vydány, naleznete náš přístup na této webové stránce.

Už jsem požádal o odklad na 3 měsíce, ale mám zájem o odklad na 6 měsíců, který chystá vláda plošně, jak mám postupovat?

Konkrétní podmínky vládního návrhu zatím neznáme. Jakmile budou vydány, naleznete náš přístup na této webové stránce.

Do kdy mohu o odklad požádat?

Žádost o odklad splátek můžete podat do 31. května.2020.

Hypotéku mám sjednanou od Vašeho externího spolupracovníka, může požádat o odklad za mne?

Ne, žádost o odklad musíte podat sám na webu www.hypotecnibanka.cz. Veškerou administraci žádosti vyřizuje banka.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.