Pojistěte se a získejte i příležitost
zhodnocovat své peníze

 • Pojistíte se na konkrétní rizika podle aktuální životní situace.
 • Ani v nenadálých životních situacích tak nemusíte zůstat sami.
 • Pojistit na širokou škálu životních situací můžete najednou až 2 dospělé osoby a až 5 dětí.
 • Sami si zvolíte, kolik budete investovat do vlastní budoucnosti.

Sestavte si pojištění podle vlastního výběru rizik

 • Život
 • Dlouhodobý výpadek příjmu
 • Krátkodobý výpadek příjmu
 • Pojištění pro ženy
 • Pojištění pro muže
 • Dětské úrazy a onemocnění
 • Asistence

Chraňte sebe i rodinu 

 • Rozsah a složení pojištění můžete měnit dle svých aktuálních potřeb.
 • U pojištění vážných chorob výplata pojistné částky již po potvrzení diagnózy lékařem.
 • Výplata denní dávky při pojištění hospitalizace až za 730 dní.

Využívejte řadu výhod

 • Za každých 5 let trvání pojištění získáte zpět 10 % rizikového pojistného.
 • Za pojištění rizika smrti nebo invalidity můžete získat slevu z úrokové sazby meziúvěru.
 • Od svého zaměstnavatele můžete čerpat příspěvek.

S životním pojištěním můžete využívat
i ASISTENČNÍ SLUŽBY zdarma

V případě nemoci, zranění nebo hospitalizace v nemocnici se postaráme o vaše děti, domácího mazlíčka i vaši domácnost. A to vše ZDARMA!

 
O co se postaráme:

 • úklid domácnosti včetně praní, žehlení či zalévání květin
 • nakrmení a vyvenčení domácího mazlíčka
 • dopravu z nemocnice a na kontrolu k lékaři
 • pomoc s dětmi a jejich hlídání

Více informací o asistenčních službách zdarma (včetně pojistných podmínek) a dalších produktech ČMSS získáte u vašeho finančního poradce.

Podrobné informace o produktu a jeho rizicích spojených s investiční složkou jsou uvedeny ve Sdělení klíčových informací – FORTE, které je k dispozici na www.csobpoj.cz v sekci Investiční životní pojištění FORTE.

Poskytovatelem produktu je ČSOB Pojišťovna, a. s. člen holdingu ČSOB.

Poplatky a daně

 • Žádné zbytečné poplatky, řada administrativních úkolů je osvobozena od poplatků.
 • Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně.

Pojistit se můžete pro případ následujících životních událostí:

Dlouhodobý výpadek příjmu

Vážné choroby
Invalidita
Zproštění od placení
Trvalé následky úrazu

Krátkodobý výpadek příjmu Pracovní neschopnost
Léčení úrazu
Hospitalizace
Dětské úrazy a onemocnění

Vážné choroby
Trvalé následky úrazu
Léčení úrazu
Hospitalizace

Spokojený důchod

Příležitost zhodnotit prostředky prostřednictvím programů investování
Možnost nepravidelného investování formou mimořádného pojistného

Život Smrt
Smrt následkem úrazu
Pojištění pro ženy

Vážné choroby žen a prevence
Narození vícerčat, komplikace v těhotenství, vrozené vady a nemoci narozeného dítěte, úmrtí rodičky při porodu a asistovaná reprodukce (pojištění maminka)

Pojištění pro muže

Vážné choroby mužů a prevence
Narození vícerčat, vrozené vady a nemoci narozeného dítěte a úmrtí rodičky při porodu (pojištění tatínek)

Asistence Asistenční služby
*Reprezentativní příklad úvěru bez zajištění nemovitostí (Kredit Max)

Při výši průměrného úvěru 260 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 3,6 % budete splácet měsíční splátku ve výši 3 600 Kč po dobu 83 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr 296 781 Kč a jeho RPSN bude činit 3,87 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně.

Poskytovatelem úvěru je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


**Reprezentativní příklad meziúvěru se zajištěním nemovitostí (Top Kredit 6 let - konstantní splátka)

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 2,29 % (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 6 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 3 817 Kč a zároveň dospořovat 5 943 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 141 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 123 479 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,6 % a budete jej splácet 147 měsíčními splátkami ve výši 9 760 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 2 879 072 Kč a jeho celková RPSN bude činit 3,20 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2 860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3 500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2 000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

 

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.