Kalkulačka balíčku stavebka a penzijka

Nastartujte svůj spořicí program. Tato kalkulačka Vám spočítá, jak a kolik si na své sny a představy o zajištěné budoucnosti naspoříte se stavebním a penzijním spořením.

Spořicí balíčky – více informací

Měsíční vklad
Naspořeno po 6 letech
Na stavebním spoření
Státní podpora
Měsíční spořící částka
Na doplňkovém penzijním spoření
Státní podpora
Měsíční spořící částka
Vlastní vklady Celková naspořená částka
Státní podpory
Zhodnocení

Údaje v kalkulaci jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň. Použitý tarif AktivPlus Spořicí, modelová smlouva založená k 1. 1. kalendářního roku. U doplňkového penzijního spoření všechny modelové příklady počítají s průměrným ročním zhodnocením ve výši 4 % p. a. a vycházejí z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit. Výnosy dosažené v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výnosů budoucích. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statusech fondu, které jsou k dispozici na www.csob-penze.cz. Výstupy z kalkulačky mají pouze informační charakter a jsou kalkulovány bez zdanění, tj. výplata renty min. po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.