Kalkulačka meziúvěru se zajištěním nemovitostí

Pomocí meziúvěru se zajištěním nemovitostí můžete financovat i náročné investice do bydlení jako jsou pořízení a rekonstrukce domu či bytu nebo nákup pozemku.

Meziúvěr se zajištěním nemovitostí - více informací
Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Celková doba splatnosti úvěru
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a přesné konkrétní informace vám poskytneme v předsmluvních informacích a v úvěrové smlouvě. Podmínkou poskytnutí meziúvěru je zastavení vkladu na souvisejícím účtu stavebního spoření.

Chci úvěr
* Reprezentativní příklad meziúvěru se zajištěním nemovitostí

Při výši průměrného meziúvěru 1 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 2,69 % se slevou za pojištění zastavované nemovitosti budete splácet měsíční splátku úroků 2242 Kč a zároveň dospořovat 2600 Kč po dobu do přidělení cílové částky, která průměrně trvá 133 měsíců. Průměrná doba trvání meziúvěru v měsících tak bude činit 133 a stejný bude i počet jeho splátek. Za zpracování meziúvěru zaplatíte 1000 Kč. Přidělení cílové částky je možné už po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud uspoříte alespoň 35 % z cílové částky a dosáhnete hodnotícího čísla 64. Po tomto přidělení bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 631 669 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,5 % a budete jej splácet 102 měsíčními splátkami ve výši 7200 Kč po dobu 8 let a 7 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr částku 1 423 253 Kč a jeho celková RPSN bude činit 3,70 %. Za vedení meziúvěrového účtu a následně úvěrového účtu budete platit 360 Kč ročně. Celkové náklady spotřebitelského úvěru obsahují u Meziúvěru zajištěného nemovitostí mimo jiného také náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 1602 Kč, úhradu za poskytnutí meziúvěru ve výši 1000 Kč a náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva á 1000 Kč. Poskytovatelem meziúvěru je ČMSS.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.