Jak na online registraci do Klientské zóny:

Klientskou zónu si teď můžete založit u některého z našich obchodních zástupců, ale i na webu registrace.cmss.cz.

Online proces je snadný a rychlý, nezabere  více než 15 minut. Připravte si:

  • dva platné doklady totožnosti,
  • funkční mobilní telefon,
  • sken nebo kopii výpisu z účtu,
  • na potvrzení vaší identity bude také potřeba zaslat platbu ve výši jedné koruny, která vám bude obratem vrácena.

Všechny tyto podklady po nás vyžaduje zákon a bez nich vás nemůžeme vzdáleně identifikovat.

UPOZORNĚNÍ: On-line registrace je možná pouze pro ZLETILÉ KLIENTY. Zákonný zástupce nezletilého klienta, který nemá vlastní produkt, musí taktéž sjednat klientskou zónu u finančního poradce.

Jak se zaregistrovat u obchodního zástupce:

Podpora aplikace je dostupná ve všední dny na telefonním čísle 800 700 705 nebo na info@cmss.cz.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.