• Pro využití akce si stačí (při)pojistit vážné choroby nebo navýšit pojistnou částku již sjednaného životního pojištění.
  • Platí po celou dobu trvání pojištění v případě onemocnění závažnou formou klíšťové meningoencefalitidy nebo lymeské boreliózy.
  • Akce platí pro pojištění dospělých i dětí do 31. 8. 2019.
  • Další informace vám poskytne náš finanční poradce

Věděli jste, že...

  • Léčba onemocnění způsobených přisátím klíštěte může trvat v řádech měsíců až let?
  • V nejzávažnějších případech mohou zůstat pacientovi trvalé následky na celý život?
  • Lymeská borelióza je v České republice nejčastější infekcí přenášenou klíšťaty?
  • S tímto onemocněním se léčí v průměru 4000 osob ročně?

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.