Hlavní výhody stavebního spoření od Lišky

 • Roční zhodnocení vkladů až 3,4 %
  (Při získání státní podpory 2000 Kč ročně, úrokového bonusu po 6 letech spoření, při cílové částce 140 000 Kč, včetně poplatků a bez odečtení daně.)
 • Roční základní úroková sazba 0,6 % s garancí na 6 let
 • Úrokový bonus za pravidelné spoření 0,6 %
 • Státní podpora až 2000 Kč ročně.
 • Úspory včetně státní podpory lze po 6 letech použít na cokoliv.
 • Výplata úspor včetně státní podpory není vázána na odchod do starobního důchodu.
 • Zákonné pojištění vkladů do 100 000 eur.
 • Naspoříte si se státní podporou nutný základ pro úvěr na vlastní bydlení.

Poskytovatelem produktu je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Hlavní výhody penzijního spoření

 • Podpora státu: státní příspěvky až 2760 Kč ročně, daňová úspora až 3600 Kč ročně.
 • Možnost dobrého výnosu: široká nabídka účastnických fondů, strategie životního cyklu pro maximalizaci výnosu v závislosti na věku klienta.
 • Flexibilita: můžete přerušit /​ navýšit /​ snížit spoření, je to jen na vás.
 • Bez poplatků: žádné poplatky za uzavření/​změnu smlouvy, vedení účtu, výpis, změnu investiční strategie.
 • Odložené zdanění výnosu do výplaty dávky, výše nebo doba výplaty renty, příp. jednorázového vyrovnání, dle preference klienta, renta na 10 let a více bez jakékoli daně, možnost požádat o předdůchod.
 • Určená osoba – přebírá nárok mimo dědické řízení.
 • Příspěvek zaměstnavatele.
 • Dostupnost prostředků – nejdříve po 2 letech – naspořené prostředky včetně zhodnocení a příspěvku zaměstnavatele, bez státních benefitů.

Kolik si s penzijním spořením naspoříte?

Doba Příspěvek účastníka měsíčně Příspěvek účastníka celkem Státní příspěvky Výnosy Naspořená částka celkem
5 let 300 Kč 18 000 Kč 5 400 Kč 2 455 Kč 25 855 Kč
600 Kč 36 000 Kč 9 000 Kč 4 722 Kč 49 722 Kč
1 000 Kč 60 000 Kč 13 800 Kč 7 744 Kč 81 544 Kč
2 000 Kč 120 000 Kč 13 800 Kč 14 040 Kč 147 840 Kč
10 let 300 Kč 36 000 Kč 10 800 Kč 10 512 Kč 57 312 Kč
600 Kč 72 000 Kč 18 000 Kč 20 216 Kč 110 216 Kč
1 000 Kč 120 000 Kč 27 600 Kč 33 154 Kč 180 754 Kč
2 000 Kč 240 000 Kč 27 600 Kč 60 109 Kč 327 709 Kč
20 let 300 Kč 72 000 Kč 21 600 Kč 48 549 Kč 142 149 Kč
600 Kč 144 000 Kč 36 000 Kč 93 363 Kč 273 363 Kč
1 000 Kč 240 000 Kč 55 200 Kč 153 115 Kč 448 315 Kč
2 000 Kč 480 000 Kč 55 200 Kč 277 599 Kč 812 799 Kč
30 let 300 Kč 108 000 Kč 32 400 Kč 127 327 Kč 267 727 Kč
600 Kč 216 000 Kč 54 000 Kč 244 860 Kč 514 860 Kč
1 000 Kč 360 000 Kč 82 800 Kč 401 570 Kč 844 370 Kč
2 000 Kč 720 000 Kč 82 800 Kč 728 050 Kč 1 530 850 Kč

Upozornění

Všechny modelové příklady počítají s průměrným ročním zhodnocením ve výši 4 % p. a. a vycházejí z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit.
Výnosy dosažené v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výnosů budoucích. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondu, které jsou k dispozici na www.csob-penze.cz. Tento materiál má pouze informační charakter. 
Poskytovatelem produktu je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/​169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-​mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-​mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-​mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.