Novinky

E-mail s prosbou o doplnění osobních údajů<br /> z info@cmss-online.cz
Odložení splátek úvěrů kvůli COVID-19
Informace o dostupnosti poradenských míst v době karantény

18. března 2020 I v této nelehké době se snažíme zachovat dostupnost našich služeb, mohou některá poradenská místa fungovat v omezeném režimu.

Výpis z účtu za rok 2019

Uživatelé Klientské zóny mají výpisy z účtu za rok 2019 uloženy ve své Klientské zóně.