K návrhu novely zákona o stavebním spoření z července 2011

Ministerstvo financí České republiky poslalo ve středu 27. července 2011 do řádného připomínkového řízení další novelu zákona o stavebním spoření. Nejedná se o návrh vlády ČR, ta tento materiál dosud neprojednávala ani neschválila. To znamená, že verze Ministerstva financí může v připomínkovém řízení doznat změn.

Podle návrhu novely zpracované Ministerstvem financí ČR by od roku 2013 náležela státní podpora pouze těm účastníkům stavebního spoření, kteří ji využijí na bytové potřeby.

Návrh počítá s tím, že by se toto omezení týkalo jen státního příspěvku, nikoliv ostatních klientových úspor na vkladovém účtu stavebního spoření.

Navrhované omezení se má přitom vztahovat jen na ty zálohy státní podpory, na které klientům vznikne nárok po 1. lednu 2013.

Zálohy státní podpory, na něž nárok vznikl v uplynulých letech nebo vznikne v letech 2011 a 2012, by tedy mohli klienti použít jako dosud na libovolný účel. Splněna musí být přitom standardní podmínka, že k využití naspořených prostředků včetně státní podpory dojde po uplynutí zákonem dané vázací lhůty.