Platby v závěru roku pro získání státní podpory za rok 2009

Pro získání státní podpory na stavební spoření je nutné vklady na stavební spoření poukázat v dostatečném předstihu. Státní podpora bude nárokována pouze z těch vkladů, které budou na účet ČMSS připsány nejpozději do 31. 12. 2009. V závislosti na volbě způsobu platby, doporučujeme dodržet následující termíny:

 • Bezhotovostní převod doporučujeme uskutečnit nejpozději dne 29.12. 2009 s datem splatnosti 30. 12. 2009.
 • Na přesný termín podání příkazu k převodu se splatností nejpozději dne 30. 12. 2009 se včas informujte ve své bance.Některé banky mají zvláštní režim.
 • Platby v hotovosti na poštách prostřednictvím poštovních poukázek doporučujeme uhradit nejpozději do 21. 12. 2009.
 • Hotovostní vklady na centrále ČMSS: Praha 10, Vinohradská 3218/169:
  21.12. - 23.12.2009 8:00 - 18:00
  28.12. - 30.12.2009 8:00 - 18:00
  31.12.2009 8:00 - 16:00
 • Srážky ze mzdy: je nutné upozornit mzdovou účtárnu na včasné provedení převodu (z výplaty mzdy za prosinec bude splátka převedena až v lednu 2010).

Jaké využít údaje pro platbu?

Vkladové účty
Číslo účtu číslo smlouvy o stavebním spoření
Kód banky 7960
Variabilní symbol rodné číslo majitele účtu stavebního spoření
Úhrada úroků z překlenovacího úvěru nebo splátek úvěru
Číslo účtu číslo meziúvěrového nebo úvěrového účtu
Kód banky 7960
Variabilní symbol číslo úvěrové smlouvy

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.