Pravidla soutěže Šest tabletů s mojíLiškou

Seznamte se s pravidly soutěže.

Tento text obsahuje kompletní úpravu pravidel marketingové akce nazvané „Šest tabletů s mojíLiškou“ (dále jen „soutěž“ nebo „akce“) a jsou jediným dokumentem, v němž je tato akce aktuálně upravena.

1.       Provozovatelem akce je:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, Česká republika, IČO: 49241397 (dále jen „provozovatel“ nebo „ČMSS“).

2.       Místo a doba konání akce:

Akce probíhá na území České republiky v termínu od 8. 12. 2016 do 31. 12. 2016 včetně (dále jen „doba konání akce“).

3.       Účast v akci:

Soutěž je určena pro fyzické osoby starší 18 let, které jsou klienty ČMSS, nebo zákonné zástupce klientů ČMSS, kteří nejsou zaregistrovány v elektronickém bankovnictví Českomoravské stavební spořitelny, a.s. (dále jen „mojeLiška“ nebo „aplikace“), zároveň jsou adresáty rozesílky mailingu s názvem „Sledujte své splátky on-line“ a „Jak jste letos u ČMSS spořili?“ a nejpozději do 31. 12. 2016 se zaregistrují na www.mojeliska.cz (dále jen „zájemce“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud by tato osoba i přesto byla do akce zařazena, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nevzniká jí nárok na dárek. V takovém případě propadá dárek provozovateli akce. Pokud už taková osoba dárek převzala, je provozovatel oprávněn požadovat vrácení výhry.

4.       Podmínky pro získání výhry:

Dárkem, který lze v soutěži získat, je tablet Lenovo TAB 2 A7-10 (dále jen „tablet“ nebo „dárek“); celkový počet tabletů zařazených do akce je 6 ks.

Zájemce o dárek musí být osobou splňující podmínky uvedené v čl. 3 a 4 těchto pravidel.

Registrací dle čl. 3 se rozumí splnění následujících podmínek:

a/ vyplnění jména, příjmení, data narození, čísla smlouvy o stavebním spoření a unikátní e-mailové adresy nebo jména, příjmení, data narození, unikátní e-mailové adresy zákonného zástupce a čísla smlouvy neplnoletého klienta na: https://www.mojeliska.cz/RegisterUser.aspx

b/ prokliknutí odkazu v doručeném aktivačním e-mailu, případně přepsání aktivačního kódu do aplikace

c/ přepsání prvotního hesla z  dopisu doručeného na poštovní adresu zájemce, potvrzení dokumentu „Podmínky pro elektronické bankovnictví Českomoravské stavební spořitelny, a.s.“ a dokončení registrace změnou hesla.

Tablet získá každý šestý (6.) zájemce, který splní podmínky soutěže a který se v uvedeném období zaregistruje do elektronického bankovnictví mojeLiška až do počtu 36 (tedy 6., 12., 18., 24., 30., 36.).

O pořadí rozhoduje datum a čas potvrzení dokumentu „Podmínky pro elektronické bankovnictví Českomoravské stavební spořitelny, a.s.“.

V případě, že ve stejný den a stejný čas splní všechny podmínky více zájemců, tak o jejich pořadí rozhoduje pořadí v interním systému ČMSS.

Jeden zájemce může vytvořit pouze jednu registraci v aplikaci.

5.       Předání dárku

Výherci budou informováni e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 14 kalendářních. Provozovatel neručí za ztrátu či nedoručení e-mailové informace.

Dárky budou distribuovány prostřednictvím České pošty na poštovní adresu výherce, na níž byl odeslán dopis s prvotním heslem.

Převzetí tabletu je nutné nejpozději do 31. 1. 2017. Provozovatel neručí za ztrátu či nedoručení
e-mailové informace. V případě, že převzatý dárek vykazuje nefunkčnosti, řeší zájemce reklamace výhradně s výrobcem LENOVO, a to nahlášením na jejich servisní linku 840 110 126 nebo vyplněním formuláře na webu: www.lenovoservices.cz/servis-a-sluzby/nahlaseni-zarucnidoa-opravy/

6.       Další pravidla akce

Účastí v akci vyjadřuje zájemce svůj souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v akci ani dárky není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či ji úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Účastí v akci zájemce potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů umístěných na webu provozovatele a dále účastí v akci uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů uveden.

Účastí v akci zájemce vyjadřuje svůj souhlas k součinnosti při komunikačních, marketingových a PR aktivitách spojených s akcí. Dárky zájemců, kterým se dárek postupem uvedeným v čl. 6. těchto pravidel nepodaří doručit nebo si jej nevyzvednou do 31. 1. 2017, propadají ve prospěch provozovatele akce. Pravidla akce a další informace o ní jsou po dobu konání akce k dispozici na www.cmss.cz.

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.