Přerušení příjmu žádostí Programu Zelená úsporám

Rozhodnutím Ministra životního prostředí na základě doporučení Řídícího výboru Programu Zelená úsporám ze dne 4. 2. 2011 je ukončen příjem všech žádostí bankám ke dni 9. 2. 2011 do 12 hodin.

V případě dotazů se mohou klienti obracet na zelenou linku Státního fondu životního prostředí 860 260 500.