V nejbližších dnech celkový objem úvěrů poskytnutých ČMSS překročí rekordní hranici 100 miliard korun

Od vstupu na český trh v roce 1993 do současnosti podpořila Českomoravská stavební spořitelna své klienty úvěry na bydlení ve výši téměř 100 miliard korun. K dosažení této rekordní hranice úvěrového obchodu dochází právě v těchto dnech.

 • Prakticky čtvrtinu všech úvěrových prostředků na bydlení si obyvatelé České republiky půjčili u ČMSS

Od roku 1993 do 31. 12. 2005 investovali obyvatelé ČR do bydlení úvěry v celkové výši 422 miliard korun. Za stejnou dobu čerpali klienti ČMSS překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření v celkovém objemu, jaký představuje podíl větší než 23 %.

 • V roce 2003 zaznamenala ČMSS rekordní nárůst objemu poskytnutých úvěrů a v následujících letech k tomuto výsledku trvale přidává další navýšení

Rok 2003 přinesl v meziročním srovnání v objemu poskytnutých překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření neuvěřitelných 100 %. V každém dalším roce dokázala ČMSS tento rekordní

RokObjem*Meziroční nárůst
2002 8 800 380 0
2003 17 625 654 + 100 %
2004 19 467 926 + 10 %
2005 20 629 727 + 6 %

* v tisících Kč

 • Na pořízení nového bydlení se úvěrové prostředky od ČMSS podílejí 44 procenty

Od roku 1993 do prosince 2005 byla překlenovacími úvěry a úvěry ze stavebního spoření spolufinancováno pořízení 405 tisíc bytů a rodinných domů. Celkem 253 tisíc bytů a rodinných domů (177 500 nové byty a RD, 75 500 starší byty a RD) bylo pořízeno za přispění úvěrů od ČMSS, což představuje 44% podíl. Od vstupu ČMSS na český trh do konce roku 2005 investovali její klienti do nových bytů a rodinných domů či koupě starších úvěry od ČMSS ve výši 60 miliard korun.

 • U modernizace bydlení dosahuje podíl úvěrových prostředků od ČMSS 48 procent

Od roku 1993 do prosince 2005 se překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření podílely na modernizaci 470 tisíc bytů a rodinných domů. Celkem 225 tisíc bytů a rodinných domů bylo zmodernizováno za přispění úvěrů od ČMSS, což představuje48% podíl. Od vstupu ČMSS na český trh do konce roku 2005 investovali její klienti do modernizace bytů a rodinných domů úvěry od ČMSS ve výši 29,8 miliardy korun.

 • Financování projektů ve výši 1 milionu korun a více

Od roku 1993 do konce roku 2005 tvoří téměř jednu pětinu (19 %) objemu poskytnutých úvěrových prostředků ČMSS na bytové potřeby právě úvěrové případy s celkovým objemem půjček rovným 1 milionu korun nebo i vyšším. V období 2003 až 2005 je tento podíl 24 %.

 • Jako první stavební spořitelna v ČR zahrnula ČMSS do své nabídky překlenovací úvěr hypotečního typu

Od listopadu 2002, kdy uvedla na trh překlenovací úvěr Topkredit, do konce roku 2005 tvoří podíl překlenovacích úvěrů hypotečního typu s možností nulové akontace na celkovém počtu v uvedené době poskytnutých úvěrů 25 %.

 • Ve struktuře použití poskytnutých překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření dominuje pořízení bytu nebo rodinného domu

Ze statistiky za léta 1997 až 2005 vyplývá, že převážnou část, více než dvě pětiny, úvěrových prostředků čerpaných v tomto období klienti ČMSS směřovali do řešení základní otázky bydlení.

ÚčelPodle počtuPodle objemu
Nové byty a rodinné domy 15,0 % 22,7 %
Koupě bytu a rodinného domu 33,8 % 38,7 %
Modernizace 44,2 % 30,7 %
Ostatní účely 7,0 % 7,9 %
 • 100 miliard korun v úvěrech na bytové potřeby od ČMSS znamená:
 • Zajištěné nebo vylepšené bydlení pro cca 1 250 000 lidí, tj. pro stejný počet obyvatel, jako má hlavní město Praha.
 • Nové bydlení v současných cenách pro cca 160 000 lidí, tj. pro stejný počet obyvatel, jako má například Plzeň.
 • Zabezpečení práce na jeden rok pro 41 000 lidí, tj. pro stejný počet obyvatel v produktivním věku, jako mají například Pardubice.

Zdroje: ČNB, ČSÚ, MMR, ČMSS