V nejbližších dnech celkový objem úvěrů poskytnutých ČMSS překročí rekordní hranici 100 miliard korun

Od vstupu na český trh v roce 1993 do současnosti podpořila Českomoravská stavební spořitelna své klienty úvěry na bydlení ve výši téměř 100 miliard korun. K dosažení této rekordní hranice úvěrového obchodu dochází právě v těchto dnech.

 • Prakticky čtvrtinu všech úvěrových prostředků na bydlení si obyvatelé České republiky půjčili u ČMSS

Od roku 1993 do 31. 12. 2005 investovali obyvatelé ČR do bydlení úvěry v celkové výši 422 miliard korun. Za stejnou dobu čerpali klienti ČMSS překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření v celkovém objemu, jaký představuje podíl větší než 23 %.

 • V roce 2003 zaznamenala ČMSS rekordní nárůst objemu poskytnutých úvěrů a v následujících letech k tomuto výsledku trvale přidává další navýšení

Rok 2003 přinesl v meziročním srovnání v objemu poskytnutých překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření neuvěřitelných 100 %. V každém dalším roce dokázala ČMSS tento rekordní

RokObjem*Meziroční nárůst
2002 8 800 380 0
2003 17 625 654 + 100 %
2004 19 467 926 + 10 %
2005 20 629 727 + 6 %

* v tisících Kč

 • Na pořízení nového bydlení se úvěrové prostředky od ČMSS podílejí 44 procenty

Od roku 1993 do prosince 2005 byla překlenovacími úvěry a úvěry ze stavebního spoření spolufinancováno pořízení 405 tisíc bytů a rodinných domů. Celkem 253 tisíc bytů a rodinných domů (177 500 nové byty a RD, 75 500 starší byty a RD) bylo pořízeno za přispění úvěrů od ČMSS, což představuje 44% podíl. Od vstupu ČMSS na český trh do konce roku 2005 investovali její klienti do nových bytů a rodinných domů či koupě starších úvěry od ČMSS ve výši 60 miliard korun.

 • U modernizace bydlení dosahuje podíl úvěrových prostředků od ČMSS 48 procent

Od roku 1993 do prosince 2005 se překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření podílely na modernizaci 470 tisíc bytů a rodinných domů. Celkem 225 tisíc bytů a rodinných domů bylo zmodernizováno za přispění úvěrů od ČMSS, což představuje48% podíl. Od vstupu ČMSS na český trh do konce roku 2005 investovali její klienti do modernizace bytů a rodinných domů úvěry od ČMSS ve výši 29,8 miliardy korun.

 • Financování projektů ve výši 1 milionu korun a více

Od roku 1993 do konce roku 2005 tvoří téměř jednu pětinu (19 %) objemu poskytnutých úvěrových prostředků ČMSS na bytové potřeby právě úvěrové případy s celkovým objemem půjček rovným 1 milionu korun nebo i vyšším. V období 2003 až 2005 je tento podíl 24 %.

 • Jako první stavební spořitelna v ČR zahrnula ČMSS do své nabídky překlenovací úvěr hypotečního typu

Od listopadu 2002, kdy uvedla na trh překlenovací úvěr Topkredit, do konce roku 2005 tvoří podíl překlenovacích úvěrů hypotečního typu s možností nulové akontace na celkovém počtu v uvedené době poskytnutých úvěrů 25 %.

 • Ve struktuře použití poskytnutých překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření dominuje pořízení bytu nebo rodinného domu

Ze statistiky za léta 1997 až 2005 vyplývá, že převážnou část, více než dvě pětiny, úvěrových prostředků čerpaných v tomto období klienti ČMSS směřovali do řešení základní otázky bydlení.

ÚčelPodle počtuPodle objemu
Nové byty a rodinné domy 15,0 % 22,7 %
Koupě bytu a rodinného domu 33,8 % 38,7 %
Modernizace 44,2 % 30,7 %
Ostatní účely 7,0 % 7,9 %
 • 100 miliard korun v úvěrech na bytové potřeby od ČMSS znamená:
 • Zajištěné nebo vylepšené bydlení pro cca 1 250 000 lidí, tj. pro stejný počet obyvatel, jako má hlavní město Praha.
 • Nové bydlení v současných cenách pro cca 160 000 lidí, tj. pro stejný počet obyvatel, jako má například Plzeň.
 • Zabezpečení práce na jeden rok pro 41 000 lidí, tj. pro stejný počet obyvatel v produktivním věku, jako mají například Pardubice.

Zdroje: ČNB, ČSÚ, MMR, ČMSS

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.