Obchodní výsledky ČMSS za pět měsíců jsou příslibem rekordních čísel za celý rok 2006

V květnu úvěry v objemu vyšším než 2,3 miliardy korun

Praha, 14. června 2006

Obchodní výkonnost Českomoravské stavební spořitelny, která je dlouhodobě největší a nejvyhledávanější stavební spořitelnou v České republice a zároveň i jedničkou v poskytování úvěrů na bydlení jejím obyvatelům, trvale roste. A jestliže za celý rok 2005 dosáhl objem poskytnutých úvěrů ČMSS rekordního objemu 20,6 miliardy korun, tak dosavadní výsledky roku 2006 jsou příslibem nového rekordu, a to jak v rámci ČMSS, tak v rámci oboru stavebního spořenív ČR.

Objem poskytnutých úvěrů za pět měsíců tohoto roku přesvědčivě dokumentuje růst zájmu o financování bydlení s Liškou.

  • Za období leden až květen 2006 čerpali u ČMSS její klienti úvěry na bydlení ve výši 8,8 miliardy korun. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 13,8 procenta.
  • Jen v květnu 2006 poskytla ČMSS překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření v objemu vyšším než 2,3 miliardy korun, což je druhý historicky nejvyšší výkon za jeden měsíc.
  • Mimo jiné výsledek za prvních pět měsíců tohoto roku představuje stejný objem úvěrů, jaký klienti ČMSS využili za celý rok 2002.

Skutečnost, že vedle úvěrů rostou i počty uzavřených smluv a jejich cílové částky, dokládá, že zájem o stavební spoření jako výhodný produkt zhodnocování vkladů i jedinečný nástroj financování bydlení je stále na vzestupu.

  • Počty uzavřených smluv vzrostly k 31. 5. 2006 meziročně téměř o 20 procent a celková cílová částka o více než 26 procent. A zvlášť růst cílové částky je důležitý, protože vyjadřuje připravenost klientů na financování bydlení.
  • V měsíci květnu ČMSS uzavřela 26 265 nových smluv o stavebním spoření, a to s celkovou cílovou částkou 6,7 miliardy korun. Ve srovnání s květnem 2005 to v cílové částce představuje nárůst o více než 1,2 miliardy korun.
  • V součtu pěti měsíců tohoto roku pak výsledek představuje 122 783 nových smluv o stavebním spoření, v meziročním srovnání tedy nárůst o 19,5 procenta.
  • Celková cílová částka smluv uzavřených v období leden až květen 2006 dosáhla hodnoty 30,6 miliardy korun. V meziročně to znamená nárůst o 26,3 procenta.

Celkově vynikající obchodní výkonnost ČMSS dokumentují též výsledky v oblasti penzijního připojištění a podílových fondů, jejichž prodej spořitelna zprostředkovává.

  • Za pět měsíců tohoto roku uzavřeli finanční poradci ČMSS více než 31 tisíc smluv o penzijním připojištění, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 25,5 procenta.
  • V oblasti podílových fondů zprostředkovali za leden až květen 2006 klientům investice v objemu 1,24 miliardy korun. Meziroční nárůst o téměř 197 procent je jednoznačným potvrzením správnosti rozhodnutí rozšířit produktové portfolio ČMSS právě tímto směrem.

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.