Tisková informace č. 13/2008

Nabídka ČMSS pro závěr roku je plná výhod. Pro nejmenší klienty stavební spoření s prémií až 3000 Kč
Padesátiprocentní bonusy ke stavebnímu spoření a k programu Liška plus

Prémie až 1500 Kč pro mladé klienty do 18 let
A ke smlouvám z produktové nabídky ČMSS zajímavý dárek

Praha, 17. října 2008 – Posledním měsícům a týdnům roku se již patnáct let tradičně přezdívá období stavebního spoření. Českomoravská stavební spořitelna, nejvýkonnější stavební spořitelna v České republice, do něj vstupuje s jedinečnou nabídkou pro všechny, kteří upřednostňují finanční produkt maximálně bezpečný, výnosný a k tomu do budoucna garantující nízký neměnný úrok z úvěru na bydlení.

Tři tisíce korun pro nejmenší klienty

Do konce roku neplatí u Lišky nejmenší klienti u prvotní smlouvy o stavebním spoření úhradu za uzavření smlouvy, a to až do výše cílové částky 300 tisíc korun.
Uzavře-li zákonný zástupce dítěte, zpravidla jeden z rodičů, v období od 8. října 2008 do 31. prosince 2008 smlouvu o stavebním spoření pro dítě do jednoho roku věku, ušetří tak až 3000 korun. Smlouvu je možno uzavřít ještě v den prvních narozenin dítěte.

Prémie 1500 korun k prvotní smlouvě o stavebním spoření a k programu Liška plus

Ke stavebnímu spoření nebo finančnímu programu Liška plus mohou zájemci do konce tohoto roku získat prémii až 1500 korun. Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření
smlouvy o stavebním spoření, a to maximálně až 1500 korun.
Prémii získá každý, kdo v období od 8. října 2008 do 31. prosince 2008 uzavře prvotní
smlouvu o stavebním spoření nebo prvotní či následnou smlouvu o stavebním spoření v rámci finančního programu Liška plus zahrnujícího též penzijní připojištění.
Podmínkou je zaplacení plné úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. ledna 2009;
v rámci finančního programu Liška plus navíc uhrazení dvou měsíčních příspěvků na penzijní připojištění do 28. února 2009, v případě převodu do 31. 5. 2009.

Bonus až 1500 korun pro mladé klienty

Prémii poskytuje ČMSS také dětem a mladým lidem, kteří nedovršili 19 let. ČMSS jim nabízí 50% slevu z úhrady za uzavření jejich první
smlouvy o stavebním spoření. Maximální výše tohoto zvýhodnění činí 1500 Kč, což odpovídá cílové částce 300 tisíc korun.

Dárek ke smlouvě

Uzavření smlouvy pro kterýkoliv z produktů z nabídky ČMSS v období od 8. října 2008 do 31. prosince 2008 znamená pro klienta jako dárek originální hrnek, který dokáže zpříjemnit nejen dlouhé zimní večery.
Stačí uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou od 250 000 korun nebo zvýšit cílovou částku u stávající smlouvy o stavebním spoření o 250 000 korun nebo více. Dárek obdrží také klienti, kteří podají žádost o překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Také smlouva o penzijním připojištění již s minimální měsíční úložkou 400 korun znamená magický dárek. Obdobně se dárek týká i investování do podílových fondů, jejichž prodej ČMSS zprostředkovává, dále pojištění poskytnutého úvěru nebo spoření a také postžirového účtu nebo spotřebitelského úvěru.

Poznámka: Výše uvedené mimořádné prémie nelze v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření kombinovat či slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření. Podrobné informace o nabídce ČMSS získají zájemci a klienti u finančních poradců ČMSS nebo na www.cmss.cz.

Kontakt: Rostislav Trávníček, ředitel marketingu a komunikace ČMSS
Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, e-mail: tiskovyutvar@cmss.cz, tel.: &#43420 225 222 605