Až do konce června vyřizuje ČMSS žádosti o přeúvěrování hypotečního úvěru zdarma

Praha, 5. května 2010 – Přeúvěrování jiného úvěru na bydlení tvoří standardní a klienty velmi využívanou součást nabídky Českomoravské stavební spořitelny. Ta je v České republice dlouhodobě největším poskytovatelem úvěrů na bydlení občanům. Od vstupu na český trh do současnosti poskytla na bydlení úvěry v objemu vyšším než 225 miliard korun. ČMSS nyní ke všem klientským výhodám připojuje ještě další: žádost o přeúvěrování hypotéky vyřizuje zdarma.

Požádá-li klient v období od 19. dubna 2010 do 30. června 2010 o přeúvěrování hypotéky, ČMSS jeho žádost vyřídí zdarma. Právě v tomto období poskytuje spořitelna žadatelům o přeúvěrování překlenovací úvěry bez poplatku za zpracování. Výjimku tvoří pouze překlenovací úvěr Kredit 90, který klienti využívají především na projekty s nižšími finančními nároky. S aktuálním zvýhodněním tak klienti ČMSS mohou ušetřit tisícové částky.

Přeúvěrování hypotečního úvěru, které je v roce 2010 podle kvalifikovaných odhadů aktuální pro cca 50 000 českých domácností, tvoří významnou součást úvěrového obchodu ČMSS. V minulém období dosahoval jeho podíl na celkovém objemu poskytnutých úvěrů až 12 procent, přičemž celkový objem úvěrů činil v roce 2009 více než 31,5 miliardy korun. „V návaznosti na vývoj ekonomické situace a podmínek na trhu lidé stále více oceňují úrokovou jistotu úvěrů od ČMSS a stále více přihlížejí k celkovým nákladům na úvěr,“ uvedl ke zvýhodněné nabídce přeúvěrování hypotéky místopředseda představenstva ČMSS Manfred Koller.

ČMSS zájemcům standardně celou proceduru přeúvěrování hypotéky co nejvíce zjednodušuje. V určitých případech nepožaduje podklady k bonitě a odhad nemovitosti. V souvislosti se zastavenou nemovitostí jí postačuje jen neověřená kopie Listu vlastnictví odrážející aktuální stav. Pokud se jedná o splacení hypotéky, kterou klient použil na koupi nemovitosti, stačí, když předloží kopii kupní smlouvy. Průvodce možnostmi přeúvěrování najdou zájemci na webové adrese www.preuverujte.cz.