Českomoravská stavební spořitelna spolupracuje s Fondem ohrožených dětí

Praha, 7. prosince 2011 – Českomoravská stavební spořitelna navázala v letošním roce úzkou spolupráci s Fondem ohrožených dětí. Jejím vyvrcholením je adventní koncert „Liška pomáhá Klokánkovi“, který proběhne ve čtvrtek 8. prosince v Praze na Staroměstském náměstí za účasti zástupců obou stran. Koncert začíná v 18:00.

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., v letošním roce poskytla Fondu ohrožených dětí (FOD), konkrétně Klokánku v Hostivicích, úvěr ve výši 15 milionů korun. „Na základě tohoto čistě pracovního setkání jsme nabídli Fondu ohrožených dětí možnost dlouhodobé spolupráce,“ komentuje počátky spojení Lišky s Klokánkem Rostislav Trávníček, ředitel komunikace ČMSS. Obě strany se dohodly na podpoře dvou akcí Fondu ohrožených dětí ze strany Českomoravské stavební spořitelny – kalendáře FOD a adventního koncertu.

ČMSS podpořila kalendář FOD a zároveň se stala kmotrem měsíce září (symbolicky měsíce, kdy byla ČMSS založena). Kalendář byl pokřtěn 30. listopadu 2011 v Botanické zahradě a prodával se mimo jiné i v rámci Mikulášské besídky, která proběhla ve čtvrtek 1. prosince 2011 v sídle Českomoravské stavební spořitelny. Výtěžek poputuje opět na konto Fondu ohrožených dětí.

Koncert „Liška pomáhá Klokánkovi“, připravený Fondem ohrožených dětí, se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2011 na Staroměstském náměstí v Praze. O program se postará Kühnův dětský sbor, zpěvák Vlasta Horváth a zpěvačka Petra Černocká. Zazní především koledy a další vánoční písničky. Moderátorem akce je Ladislav Hruška. Začátek koncertu je naplánován na 18.00 a bude trvat přibližně hodinu.

Více informací naleznete na webových stránkách www.cmss.cz a www.fod.cz.

O Fondu ohrožených dětí a Klokánku

Fond ohrožených dětí (FOD) je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem s působností na celém území České republiky, kde má 23 poboček. Klokánek je projektem Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní péče rodinnou péči na přechodnou dobu, než se vrátí zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Klokánek představuje rodinnou alternativu k ústavní péči.