ČMSS efektivně rozšiřuje svou nabídku o další produkty Novinkou je Životní pojištění od Lišky a dále pojištění majetku a odpovědnosti

Praha, 20. ledna 2011 – Produktové portfolio Českomoravské stavební spořitelny umožňuje klientům a dalším zájemcům účelně řešit otázky spojené s financováním bytových potřeb, se zhodnocováním úspor, se zajištěním na stáří a v oblasti základních bankovních produktů. Od února ČMSS skladbu produktů rozšiřuje o dvě novinky. První je Životní pojištění od Lišky a druhou pojištění majetku a odpovědnosti. Oběma produkty vychází ČMSS vstříc klientským potřebám v rodinných financích.

Životní pojištění od Lišky

Životní pojištění od Lišky je investiční životní pojištění, které pro ČMSS exkluzivně připravila ČSOB Pojišťovna, a. s. Jde o běžně placené životní pojištění. Poskytuje klientům maximální ochranu před riziky, která mohou v životě nastat, a zároveň umožňuje zhodnotit jejich úspory. Životní pojištění od Lišky se řadí mezi cenově zajímavé životní pojištění na trhu.
V jedné pojistné smlouvě lze pojistit jednu či dvě dospělé osoby a až pět dětí. Životní pojištění od Lišky tak komplexně zajistí celou rodinu. Každý pojištěný může mít přitom sjednaná jiná rizika. Klient má možnost mimo jiné zabezpečit sebe i své blízké pro případ:

  • smrti následkem úrazu s dvojnásobným plněním při dopravní nehodě
  • smrti
  • trvalých následků úrazu s progresivním plněním až do částky 10 milionů korun
  • vážné choroby
  • pobytu v nemocnici; v případě hospitalizace bude vyplacena za každý den sjednaná denní dávka, a to od 1. noci pobytu
  • pracovní neschopnosti následkem nemoci
  • 488 diagnóz v případě denního odškodného v případě úrazu
  • plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu s opakovanou výplatou pojistného plnění, kdy povinnost platit pojistné přechází na pojišťovnu
  • pojištění dětí pro případ úrazu, vážných chorob nebo pobytu v nemocnici

Z pohledu tvorby úspor může klient své peníze v libovolném poměru investovat do dvou programů investování, a to konzervativního nebo dynamického. Pro konzervativní program investování je po dobu prvních pěti let trvání smlouvy garantováno roční zhodnocení ve výši 2,4 % p.a. Díky dlouhodobosti a především pravidelnosti placení pojistného, tedy investování, má klient příležitost dosáhnout zajímavého zhodnocení. Zároveň má klient možnost zhodnocovat své volné prostředky v podobě mimořádných vkladů a tyto prostředky vybírat v průběhu trvání pojištění. Transparentnost produktu zabezpečuje, že klient ví, kolik přesně platí za krytí vybraných rizik a kolik peněz využívá ke zhodnocování.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti je flexibilní produkt, kterým lze pojistit jak nemovitost, tak i domácnost. V rámci pojištění nemovitosti lze sjednat pojištění rodinného domu, chaty, chalupy, garáže, bytové jednotky, zahradní architektury a dalších vedlejších staveb, které se nachází na pozemku.

V základním rozsahu je sjednáno například pojištění pro případ škod způsobených požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, pádem stromů, pádem letadla, tíhou sněhu nebo námrazy, vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, nárazem vozidla, zkratem nebo přepětím a náhodným rozbitím skla (sklo all risk). Asistenční služba pro klienty je připravena 24 hodin denně.

Pojištění domácnosti zahrnuje soubor movitých věcí a dále i součásti bytu. Velkou výhodou je například pojištění jízdních kol mimo domácnost, tedy na místech tomu určených. Pojistná rizika jsou shodná s rozsahem jako u nemovitosti. Opět se jedná o flexibilní pojištění, kde si klient může sestavit pojištění přesně podle svých představ.

K oběma typům pojištění si klient může zvolit i doplňková pojištění, jako je komplexní pojištění odpovědnosti, spojující odpovědnosti za škody z běžného občanského života a z držby nemovitosti, a doplňkový rozsah rizik, jako jsou povodeň a záplava, odcizení a vandalismus včetně škod způsobených sprejery a také zkrat a přepětí s vyššími limity než v základním rozsahu.
Samozřejmostí jsou možnosti slev pro klienty: například sleva za rozestavěnou nemovitost, sleva za roční četnost placení, sleva za souběh pojištění. Produkt také pracuje s bezeškodním průběhem, což znamená, že se každoročně sníží pojistné těm klientům, kteří neměli pojistnou událost.

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.