Českomoravská stavební spořitelna dnes podepsala Evropskou Chartu Diverzity

Praha, 28. července 2015 Vladimír Staňura, předseda představenstva ČMSS přistoupil za ČMSS k Evropské Chartě Diverzity. Evropská Charta Diverzity je dokument, v němž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Chartu slavnostně podepsal předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny Vladimír Staňura. Charta se po podpisu stává jedním ze strategických dokumentů pro zaměstnavatele. Vychází z předpokladu, že v ekonomickém zájmu společností je budovat firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

„Diverzitu vnímáme jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Diverzita je už nyní významnou součástí firemní kultury ČMSS, například máme vysoký počet žen na manažerských pozicích, do budoucna se chceme zaměřit zejména na podporu žen, na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných a na věkovou odlišnost. Důležitým tématem je také zaměstnávání v rámci flexibilních úvazků, provozujeme firemní školku, pro snadnější návrat našich zaměstnanců po rodičovské dovolené“, říká Vladimír Staňura.

Již 83 % evropských firem přiznává, že programy diverzity mají pozitivní efekt na jejich byznys. A 52 % zavádí diverzitu kvůli zlepšení firemní kultury a řízení lidí. Navíc 79 % Evropanů chce, aby firmy podporovaly různorodost na pracovišti. Dokument je zároveň podkladem pro evropské instituce, které se společenskou odpovědností byznysu a uplatňováním rozmanitosti na pracovištích zabývají.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)