Stavebko pomůže snížit daňový základ

Praha, 4. 3. 2014 – S příchodem jara se blíží roční zúčtování daní. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za loňský rok se bez služeb daňového poradce musí podat nejpozději do 31. března. Je dobré proto připomenout, že si lidé mohou díky úrokům z úvěru ze stavebního spoření (řádného i překlenovacího) snížit daňový základ. V rámci jedné domácnosti lze na úrocích odečíst až 300 000 korun ročně. To v přepočtu znamená menší daň až o 45 000 korun.

Daňový základ si ale domácnost snižuje pouze o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek. Splácí-li domácnost více úvěrů, může zaplacené úroky sečíst, a to až do zmíněné hranice 300 000 korun. „Pokud klient splácel úvěr jen část roku, nesmí odečítaná částka překročit 25 tisíc korun za každý měsíc placení úroků. Podmínkou však je, že úvěr byl použit na bytové potřeby,“ říká Rostislav Trávníček, ředitel komunikace Českomoravské stavební spořitelny, a dodává: „Musí se tedy jednat například o rekonstrukci bytu či nákup nemovitosti určené k trvalému bydlení.

Všechny bytové potřeby musí být navíc využívány k vlastnímu trvalému bydlení poplatníka nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Pro vyplnění příslušné kolonky odečtu úroků v daňovém přiznání (konkrétně se jedná o řádek 47) je potřeba znát celkovou sumu, kterou klient v minulém roce na úrocích zaplatil. „Toto potvrzení vystavujeme automaticky. Všichni, kdo mají úvěr od Lišky, jej vždy obdrží v průběhu ledna. Klienti tak mají jasný přehled o svých úrocích a rovněž dokument, který je potřeba přiložit k daňovému přiznání,“ uvedl Rostislav Trávníček.

Důležité je rovněž pohlídat si, aby daňový poplatník byl nejen osobou, která úvěr splácí, ale zejména osobou uvedenou ve smlouvě. Splácí-li totiž poplatník úvěr, který je například veden na jeho příbuzného, není možné odpočty uplatnit.


Stáhnout tiskovou zprávu (PDF)

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.