Odd. vymáhání

Oddělení Vymáhání pohledávek

V případě nedoplatku nás neváhejte kontaktovat, jen tak můžeme najít řešení vaší situace.

Tel.: + 420 225 227 456

Provozní doba call centra mimosoudního vymáhání:

Pondělí8:00 - 16:00
Úterý8:00 - 16:00
Středa8:00 - 16:00
Čtvrtek8:00 - 16:00
Pátek8:00 - 16:00

E-mail: vymahani@cmss.czPřipravili jsme pro vás odpovědi na často kladené otázky, které vám pomohou rychle najít odpověď. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Podělte se s námi o své dotazy, připomínky a nápady. Odpovíme vám v nejkratším možném termínu.

*Povinná pole

Doporučení

Pokud se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, co nejdříve nás kontaktujte. Máme možnost se s vámi domluvit na odloženém termínu úhrady nebo na individuálním splátkovém kalendáři.

Pokud s námi nebudete komunikovat, vaše přetrvávající nedoplatky se mohou navýšit o poplatky za upomínky, které jsou až do výše 1000 Kč. Pokud jste se ocitli na přechodnou dobu v nepříznivé životní situaci, máme pro vás možnost restrukturalizace – dočasné snížení splátek úvěru nebo odklad dospořování u meziúvěru.

Termíny sjednaných dohod o úhradách jsou závazné. Dodržujte sjednané termíny úhrad a včas nás kontaktujte pro další řešení, jedině tak můžete předejít případným poplatkům za upomínky.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.