• Poskytujeme odklad do 31. 10. 2020. Po odeslání oznámení již nelze odklad splátek jednostranně změnit, zrušit, vzít zpět nebo odvolat. U každého úvěru lze odložit splátky dle Zákona pouze jednou.
  • Ve fázi meziúvěru odkládáte splátky povinného dospořování i úroků z meziúvěru.
  • Odklad nevede k negativnímu zápisu do registrů.
  • Online formulář s oznámením musí vyplnit každý účastník úvěrové smlouvy (dlužník/spoludlužník/přistupitel) zvlášť, tzn. 2 účastníci = 2 formuláře a zvolit stejnou délku odkladu.

Nejčastější otázky

Kdo může požádat o odklad splátek?

Každý klient s meziúvěrem nebo úvěrem sjednaným před 26. 3. 2020, který se v přímé souvislosti s coronavirem ocitl ve finanční tísni a ke stejnému datu nebyl v prodlení s plněním peněžitého dluhu delším než 30 dnů.

Co odklad znamená?

V období, kdy budete mít odložené splácení, nehradíte splátky povinného dospořování a úroků meziúvěru (ve fázi meziúvěru) nebo splátku ve fázi úvěru. Úroky za dobu odkladu budou splatné po zaplacení poslední splátky meziúvěru a/nebo úvěru. Ve fázi meziúvěru se o dobu odkladu prodlužuje délka fixace úrokové sazby.

Na úvěru nejsem zavázán sám, ale jsme např. tři účastníci (spoludlužníci), jaký postup je v takovém případě?

Každý z účastníků úvěru nám musí odklad oznámit, tedy vyplnit formulář sám za sebe (3 účastníci = 3 formuláře).

Mám inkaso, zastavíte ho?

Ano po celou dobu odkladu a po skončení opět automaticky obnovíme, nemusíte se o nic starat.

Platím příkazem k úhradě, mám přestat platit?

Ano, příkaz zastavte a po skončení odkladu zase obnovte.

Jak poznám, že moje oznámení bylo vyřízeno?

O přijetí oznámení vás budeme informovat e-mailem a o vyřízení dopisem.

Co když jsem v minulosti využil smluvního odkladu na 3 měsíce. Můžu teď využít i vládní zákon?

Ano můžete, stačí vyplnit formulář a tímto oznámením předchozí smluvní odklad pozbyde platnosti.

Kdy musím odklad oznámit, aby se to projevilo v nejbližší splátce?

Ideálně hned, jak zjistíte, že budete mít problémy se splácením. Odklad je platný od měsíce následujícího po měsíci, v němž nám oznámíte využití odkladu.

Co se stane po uplynutí odkladu splátek?

Budete pokračovat ve splácení jako před odkladem.

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do týdne, pokud v oznámení budou všechny potřebné údaje. Pokud něco bude chybět, vyřešíme to individuální e-mailovou komunikací.

Mám více úvěrů, mohu využít odklad na všechny úvěry?

Ano.

Musím platit pojištění?

Pokud ho máte sjednáno, tak ano, na to se odklad nevztahuje.

Můžu o odklad požádat nejprve na tři měsíce, a pak to prodloužit až na šest?

Ne, o odklad je možné požádat pouze jednou.

Co když po dvou měsících zjistím, že už můžu splácet normálně?

Žádost o zrušení zákonného odkladu splátek musí podat všichni účastníci úvěru, kteří jsou zavázáni k jeho splácení. Pro přijetí musí být žádost opatřena ověřeným podpisem nebo v případě více účastníků ověřenými podpisy. Podpis může být ověřen smluvním partnerem ČMSS nebo úředním způsobem. Pokud odklad zrušíte, už o něj nelze znovu žádat. Ke zrušení použijte formulář Žádost o zrušení zákonného odkladu splátek. V případě dotazů se obraťte na zakonnyodklad@cmss.cz

Jak nejlépe můžu o odklad požádat?

Jako nejrychlejší a nejjednodušší způsob oznámení jsme určili on-line formulář, stačí ho vyplnit.

Kde mohu požádat o odklad splátek hypotečního úvěru?

O odklad splátek hypotečního úvěru v souvislosti s COVID-19 můžete zažádat na webu Hypoteční banky.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.