Podmínky používání Klientské zóny ČMSS

O aplikaci Klientská zóna

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále jen „ČMSS“) provozuje aplikaci Klientská zóna, která informuje své uživatele o stavu účtů u ČMSS a umožňuje elektronickou komunikaci ČMSS s klienty. Naleznete ji na adrese moje.cmss.cz.

Co je potřeba udělat pro získání přístupu

Uzavření vlastní Smlouvy o používání Klientské zóny předchází vždy dohoda o způsobu jejího uzavření (dále jen „Kontraktační dohoda“), ta může být součástí jiného formuláře (např. formuláře návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření), ČMSS k ní nebude přihlížet, pokud již máte do Klientské zóny přístup, nebo pokud neuvedete Váš E-mail a Kontaktní telefon.

K využívání Klientské zóny je potřebné uzavřít Smlouvu o používání Klientské zóny. Tuto smlouvu můžete při prvním přihlášení uzavřít elektronicky a podepsat přímo v prostředí Klientské zóny přepsáním kódu, který vám zašleme na Kontaktní telefon.

Kdo může získat přístup do Klientské zóny

Přístup do Klientské zóny po uzavření Kontraktační dohody může získat jen osoba, které ČMSS zašle zprávu s přihlašovacími údaji na E-mail.

ČMSS není povinna Smlouvu o používání Klientské zóny uzavřít a zřídit přístup. V aktuální verzi aplikace Klientská zóna ČMSS umožňuje přístup výhradně zletilým, plně svéprávným osobám; rodič dítěte může získat přístup prostřednictvím svého přístupu do Klientské zóny, rodič, který Kontraktační dohodu za dítě uzavřel, je informován emailem nebo zprávou v jeho Klientské zóně a Smlouvu v zastoupení dítěte uzavírá elektronicky ve své Klientské zóně.

ČMSS aktuálně neumožňuje přístup do Klientské zóny zejména:

  • Právnickým osobám
  • Osobám s omezenou svéprávností

Přístup ke Klientské zóně jiné osoby ČMSS neumožňuje zejména:

  • Zástupcům na základě plné moci (ti si však mohou založit svou vlastní Klientskou zónu)
  • Rodičům omezeným v rodičovské odpovědnosti ve správě jmění dítěte či zbaveným rodičovské odpovědnosti nebo rodičům, kterým byl výkon rodičovské odpovědnosti pozastaven
  • Poručníkům nebo opatrovníkům, příp. jiným zástupcům poskytujícím podpůrnou činnost klientovi na základě rozhodnutí soudu
  • insolvenčním správcům