Rodinný majetek zabezpečíte

 • Rodinný dům, byt.
 • Rekreační objekt, garáž, mobilheim.
 • Hobby dílnu, hospodářskou budovu.
 • Oplocení, bazén, studnu.
 • Komunikaci i zahradu.
 • Domácnost.
 • Také kolo, kočárek či hudební nástroj.
 • Ale i pro případ škody způsobené jiným osobám.

Získáte jistotu v mnoha situacích

 • Požár, výbuch, úder blesku.
 • Pád letadla.
 • Vichřice, krupobití, zemětřesení.
 • Pád stromů a stožárů, tíha sněhu.
 • Vodovodní škoda, mráz, kouř.
 • Nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin.
 • Náraz vozidla.
 • Rozbití skel.

Řešení najdete i pro další rizikové momenty

 • Odcizení, vandalismus.
 • Zkrat, přepětí, technická porucha.
 • Atmosférické srážky, ztráta vody, povodeň a záplava.
 • U pojištění stavby navíc poškození zateplené fasády živočichy.
 • A u pojištění domácnosti též studentské ubytování.

Chraňte rodinu a počítejte s výhodami

 • Prodloužená záruka na spotřebiče v domácnosti celkem na 5 let (včetně poškození vlastní vinou).
 • Věci v zavazadlovém prostoru auta pojištěním ochráníte.
 • Veškeré skleněné objekty v domácnosti včetně varné desky též.
 • Pojištění zahrnuje i záplavy ve 4. pásmu v místech nezaplavených alespoň 20 let.
 • Součástí pojištění je osobní i firemní mobil a PC.
 • Nonstop asistenční službu – zajistíme příjezd zámečníka, odborníka na hmyz a hlodavce či na čištění kanalizace.
 • A v rámci pojištění domácnosti taky opraváře elektrospotřebičů.

Nepřehlédněte i další výhody

 • Sleva 30 % z pojištění na rozestavěnou stavbu.
 • Bonus až 20 % za bezeškodní průběh.
 • Za pojištění nabízíme slevu z úrokové sazby meziúvěru.
 • Za vás, za vaše děti, ale i vaše zvíře uhradíme způsobenou majetkovou, finanční, zdravotní újmu.
 • Taktéž odškodné za způsobené škody na zdraví.

Úhrady

 • Klient neplatí žádné poplatky, pouze pojistné.

Klient neplatí žádné poplatky, pouze pojistné.

Varianty pojištění Standard Dominant Premiant
Základní pojištění
ano
ano
ano
Asistenční služby
ano
ano
ano
Odcizení a vandalismus
lze
ano
ano
Zkrat a přepětí
lze
ano
ano
Atmosférické srážky
x
ano
ano
Poškození fasády živočichy
x
ano
ano
Ztráta vody
x
x
ano
Technická porucha
x
x
ano
Úroveň ochrany
*
***
*****

x nelze objednat

lze lze objednat

Limity pojistného plnění u pojištění stavby

Limity pojistného plnění dle pojištěných rizik a předmětů pojištění

Limity na pojistnou událost Standard Dominant Premiant
Stavební materiál, nářadí, zařízení staveniště(odcizení v budově) 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Stavební materiál, nářadí, zařízení staveniště(odcizení na pozemku 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
Stavební materiál, nářadí, zařízení staveniště(mimo odcizení) 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
Závady na vodovodním zařízení 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Skloall risk 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Graffiti(vandalismus) 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Vedlejší stavby(neuvedené v pojistné smlouvě) 5 % pojistné částky
(max 100 000 Kč)
5 % pojistné částky
(max 100 000 Kč)
5 % pojistné částky
 
Limity na rok Standard Dominant Premiant
Zkrat a přepětí 10 000 Kč 20 000 Kč 100 000 Kč
Atmosférické srážky 20 000 Kč 100 000 Kč
Poškození fasády živočichy 20 000 Kč 100 000 Kč
Ztráta vody 100 000 Kč
Technická porucha 100 000 Kč

Pojištění majetku lze sjednat ve třech variantách také pro ochranu domácnosti

Varianty pojištění Standard Dominant Premiant
Základní pojištění
ano
ano
ano
Asistenční služby
ano
ano
ano
Odcizení a vandalismus
lze
ano
ano
Zkrat a přepětí
lze
ano
ano
Atmosférické srážky
x
ano
ano
Sklokeramická deska
x
ano
ano
Ztráta vody
x
x
ano
Technická porucha
x
x
ano
Věci v zavazadlovém prostoru auta x x ano
Úroveň ochrany
*
***
*****

x nelze objednat

lze lze objednat

Limity pojistného plnění u pojištění domácnosti

Limity pojistného plnění dle místa uložení pojištěných věcí

Pojištěné věci

Místo uložení

Byt

Příslušenství bytu (např. sklep)

Společné prostory (např. kolárna)

Mimo domov (místo určené k odkládání)

Věci u sebe

Zavazadlový prostor auta (Varianta PREMIANT)

Studentské ubytování

Zařízení
domácnosti a osobní věci

pojistná částka 20 % pojistné částky 5 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč sjednaný limit

Cennosti

20 % pojistné částky 5 000 Kč

Věci zvláštní
hodnoty

20 % pojistné částky 5 000 Kč

Peníze

20 000 Kč 5 000 Kč

Jízdní kolo
(nespecifikované)

plná hodnota 20 % pojistné částky 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč plná hodnota

Dětský kočárek (nespecifikovaný)

plná hodnota 20 % pojistné částky 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč plná hodnota

Jízdní kolo
(individuálně pojištěné)

pojistná částka 20 % pojistné částky 5 000 Kč 50 % pojistné částky 50 % pojistné částky 20 000 Kč pojistná částka

Ostatní věci
(individuálně pojištěné)

sjednaný limit 20 % pojistné částky 5 000 Kč sjednaný limit sjednaný limit 20 000 Kč sjednaný limit
Upozornění: Kromě uvedených limitů platí zároveň další limity plnění pro krádež vloupáním podle stupně zabezpečení.

Slevy z ročních úrokových sazeb meziúvěrů za souběžně sjednané pojistné produkty

Meziúvěry bez zajištění*

Meziúvěry se zajištěním nemovitostí**

Investiční životní pojištění minus 0,4 p.a. minus 0,2 p.a.
Rizikové životní pojištění minus 0,2 p.a. minus 0,1 p.a.
Pojištění majetku a odpovědnosti minus 0,2 p.a. minus 0,1 p.a.
CELKOVÁ MOŽNÁ SLEVA minus 0,8 p.a. minus 0,4 p.a.
*Reprezentativní příklad úvěru bez zajištění nemovitostí (Kredit Max)

Při výši průměrného úvěru 260 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 3,6% budete splácet měsíční splátku ve výši 3 600 Kč po dobu 83 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr 296 781 Kč a jeho RPSN bude činit 3,87% a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně.

Poskytovatelem úvěru je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


**Reprezentativní příklad meziúvěru se zajištěním nemovitostí

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 2,59 % se slevou za sjednání pojištění zastavované nemovitosti (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 6 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 4 317 Kč a zároveň dospořovat 5 443 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 150 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 152 168 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,6% a budete jej splácet 147 měsíčními splátkami ve výši 9 760 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 3 003 221 Kč a jeho celková RPSN bude činit 3,53% a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 16 000 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 1000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.