Vedení účtu zdarma

 • Mladí do 26 let bez podmínky minimálního měsíčního příjmu na účtu a bez potvrzení o studiu.
 • Dospělí mezi 26 a 58 lety při příjmu na účtu alespoň 10 000 Kč měsíčně.
 • Rodiče na mateřské a rodičovské na 3 roky bez sledování výše příjmu na účtu.
 • Senioři od 58 let výše při sníženém příjmu na účtu 5000 Kč měsíčně.
 • Držitelé průkazu ZTP při sníženém příjmu na účtu 5000 Kč měsíčně.

Počítejte i s dalšími výhodami

 • Dvě karty k účtu zdarma.
 • Výběry z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny zdarma.
 • Jeden výběr na poště měsíčně zdarma.
 • Elektronické tuzemské platby z účtu zdarma.

U finančních poradců ČMSS účet sjednají

 • Klienti od 18 let.
 • Občané ČR.
 • I cizinci.

Poskytovatelem produktu je Československá obchodní banka, a. s., Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.