Ručitel

Osoba zavazující se podpisem "Prohlášení ručitele" vzít na sebe vůči věřiteli (ČMSS) povinnost uspokojit pohledávku, jestliže tak neučiní dlužník.