Myslete na budoucnost
svých dětí už nyní

 • Založte svým dětem stavebko ZDARMA. Nyní pro každou druhou založenou smlouvu v rodině do cílové částky 200 000 Kč. Akce platí pro nové klienty.
 • Úspory na cokoliv pro malé i velké (třeba na nový dětský pokoj, na školu, na start do života).
 • A zcela jistě i na budoucí bydlení, protože stoprocentním hypotékám už odzvonilo. 
 • Stavebko dětem zakládají rodiče, pravidelně přispívat mohou i prarodiče.
 • Ukončení dětské smlouvy nezletilého po 6 letech od jejího uzavření bez nutnosti schválení opatrovnickým soudem (při souhlasu obou zákonných zástupců).

Odměna za věrnost

Svými vklady na dětskou smlouvu vytváříte lepší podmínky meziúvěru sobě, nebo svému potomkovi.


Spořte a počítejte s výhodami

 • Spořte pravidelně a získejte bonus 0,5 %.
 • Státní podpora až 2000 Kč ročně.
 • Roční zhodnocení až 3,5 % při získání státní podpory 2000 Kč ročně, slevy 2000 Kč z poplatku za uzavření (platí pro akci 1+1 Stavebko v rodině zdarma), úrokového bonusu po 6 letech spoření, při cílové částce 200 000 Kč, včetně poplatků za vedení účtu a bez odečtení daně.
 • Na spoření je možné navázat řádným úvěrem se stálou úrokovou sazbou (nemůže se nikdy zvýšit).
 • Stoprocentně bezpečné spoření: pojištění vkladů až do 100 000 eur.

*Při získání státní podpory 2000 Kč ročně, slevy 2000 Kč z poplatku za uzavření, úrokového bonusu po 6 letech spoření, při cílové částce 200 000 Kč, včetně poplatků za vedení účtu a bez odečtení daně.


Odměna za věrnost

Dárek ke stavebku pro děti – knížka je ke stažení na www.najdetesevevlastnim.cz/deti.

Pohádková knížka Domov je nejdůležitější místo na světě - ukázka.


Poplatky a daně

 • Poplatek za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky. Nyní každá druhá založená smlouva v rodině do cílové částky 200 000 Kč s uzavřením zdarma. Akce platí pro nové klienty.
 • Poplatek za vedení vkladového účtu 360 Kč ročně.
 • Úroky z vkladů jsou jako u jiných účtů ze zákona zdaněny 15 %.
 • Vypovězení smlouvy o stavebním spoření po třech letech BEZ POPLATKU.

Právě tolik můžete dětem naspořit při dlouhodobém pravidelném měsíčním spoření

Doba spoření Celkem naspořeno při měsíčním vkladu
500 Kč
Celkem naspoření při měsíčním vkladu
1000 Kč
Celkem naspořeno při měsíčním vkladu
1700 Kč
6 let 37 843 Kč 78 538 Kč 135 511 Kč
9 let 58 021 Kč 120 192 Kč 207 222 Kč
12 let 77 560 Kč 160 523 Kč 276 655 Kč

Poznámka 1: Naspořeno v tarifní variantě Aktiv Spořicí včetně poplatků (úhrad), daně i dodatečné státní podpory na konci spoření, úhrada za uzavření je uhrazena mimořádným vkladem. 
Poznámka 2: První vklad vložím v lednu prvního roku spoření, poslední vklad vložím v prosinci posledního roku spoření. 
Poznámka 3: U uvedeného modelového příkladu ČMSS garantuje úrokovou sazbu pouze prvních 6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Poskytovatelem produktu je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Reprezentativní příklad meziúvěru bez zajištění nemovitostí

Při výši průměrného meziúvěru 500 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě bez slevy za pojistné produkty 4,9 % budete splácet měsíční splátku úroků 2 042 Kč a zároveň dospořovat 1800 Kč po dobu do přidělení cílové částky, která průměrně trvá 97 měsíců. Průměrná doba trvání meziúvěru v měsících tak bude činit 97 a stejný bude i počet jeho splátek. Za zpracování meziúvěru zaplatíte 0 Kč. Přidělení cílové částky je možné už po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud uspoříte alespoň 35 % z cílové částky a dosáhnete hodnotícího čísla 64. Po tomto přidělení bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 312 739 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,5 % a budete jej splácet 75 měsíčními splátkami ve výši 4650 Kč po dobu 6 let a 4 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 721 755 Kč a jeho celková RPSN bude činit 5,28 %. Za vedení meziúvěrového účtu a následně úvěrového účtu budete platit 360 Kč ročně. Poskytovatelem meziúvěru je ČMSS.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/​úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.

Vypovězení smlouvy o stavebním spoření bez souvisejícího meziúvěrového účtu po třech a více letech trvání smlouvy bez poplatku do 31. 5. 2019

Upozornění:
Pokud bude smlouva ukončena nejpozději jeden den před uplynutím šesti let od uzavření smlouvy, účastník ztrácí nárok na dosud připsané zálohy státní podpory stavebního spoření a příp. prémie či slevy z poplatků získané/​nárokované u ČMSS (pokud mu po splnění podmínek jiné marketingové akce na ně vznikl nárok). Roční úroková sazba z vkladů takto předčasně vypovězené smlouvy o stavebním spoření bude ve výši dle tarifu ve smlouvě (v aktuálním tarifu Aktiv je to 0,5 % p.a.).

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/​169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-​mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-​mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-​mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.