Doplňkové penzijní spoření:
až 6360 Kč ročně od státu

Chytré spoření na vzdálenější i bližší budoucnost.
Myslet na budoucnost se prostě vyplácí.

Začněte spořit co nejdříve
 • Úspory můžete využít na cokoliv.
 • Dětem naspoříte na budoucnost.
 • Zajistíte si prostředky na stáří.
 • Peníze (bez státních příspěvků) lze vybrat již po dvou letech spoření.
Počítejte s příspěvky od státu
i s dalšími výhodami
 • Státní příspěvky až 2760 Kč ročně.
 • Daňové úlevy až 3600 Kč ročně.
 • Program daňové optimalizace umožňuje využít max. státní příspěvky a daňové úspory v daném roce, i při nepravidelném placení.
 • Příspěvek může poskytnout i zaměstnavatel, a to s daňovou úsporou pro zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Určit můžete osobu, která získá naspořené peníze bez dědického řízení.
 • Vybrat si můžete vlastní strategii spoření v účastnických fondech:
  • od konzervativní až po dynamickou
  • strategii životního cyklu nebo garantovaný účastnický fond.
 • Předdůchod až 5 let před dosažením důchodového věku.
 • Možnost přerušení měsíčních plateb nebo jejich snížení/zvýšení.
Poplatky a daně
 • Bez poplatků za uzavření smlouvy.
 • Bez poplatků za změnu smlouvy, vedení účtu a výpis.
 • Při výplatě starobní penze po dobu min. 10 let / doživotní výplaty penze / invalidní penze na 3 roky se, výnos nedaní, v ostatních případech je 15 % daň z výnosu.
 • Příspěvky zaměstnavatele jsou zdaněny 15 % v případě výplaty jednorázovým vyrovnáním (všechny prostředky najednou), pokud klient zvolí výplatu postupnou, příspěvky zaměstnavatele se nedaní.

Celkový přehled státních příspěvků a daňových úlev

Příspěvek od státu již od měsíční úložky 300 Kč.

Vlastní měsíční vklad

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

800 Kč

Měsíční státní příspěvek 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč
Roční úspora na daních 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Ročně získáte od státu 1080 Kč 1320 Kč 1560 Kč 1800 Kč 2040 Kč 2280 Kč

Vlastní měsíční vklad

900 Kč

1000 Kč

1500 Kč

2000 Kč

3000 Kč

Měsíční státní příspěvek 210 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč
Roční úspora na daních 0 Kč 0 Kč 900 Kč 1800 Kč 3600 Kč
Ročně získáte od státu 2520 Kč

2760 Kč

Maximální čerpání státních příspěvků
3660 Kč 4560 Kč

6360 Kč

Maximální čerpání všech výhod

Kolik si naspořím

Doba

Příspěvek účastníka měsíčně

Příspěvek účastníka celkem

Statní příspěvky

Výnosy

Naspořená částka celkem

5 let

300 Kč 18 000 Kč 5 400 Kč 2 455 Kč 25 855 Kč
600 Kč 36 000 Kč 9 000 Kč 4 722 Kč 49 722 Kč
1 000 Kč 60 000 Kč 13 800 Kč 7 744 Kč 81 544 Kč
2 000 Kč 120 000 Kč 13 800 Kč 14 040 Kč 147 840 Kč
3 000 Kč 180 000 Kč 13 800 Kč 20 335 Kč 214 135 Kč

10 let

300 Kč 36 000 Kč 10 800 Kč 10 512 Kč 57 312 Kč
600 Kč 72 000 Kč 18 000 Kč 20 216 Kč 110 216 Kč
1 000 Kč 120 000 Kč 27 600 Kč 33 154 Kč 180 754 Kč
2 000 Kč 240 000 Kč 27 600 Kč 60 109 Kč

327 709 Kč

3 000 Kč 360 000 Kč 27 600 Kč 87 064 Kč 474 664 Kč

18 let

300 Kč 64 800 Kč 19 440 Kč 38 181 Kč 122 421 Kč
600 Kč 129 600 Kč 32 400 Kč 73 425 Kč 235 425 Kč
1 000 Kč 216 000 Kč 49 680 Kč 120 417 Kč 386 097 Kč
2 000 Kč 432 000 Kč 49 680 Kč 218 317 Kč 699 997 Kč
3 000 Kč 648 000 Kč 49 680 Kč 316 217 Kč 1 013 897 Kč

30 let

300 Kč 108 000 Kč 32 400 Kč 127 327 Kč 267 727 Kč
600 Kč 216 000 Kč 54 000 Kč 244 860 Kč 514 860 Kč
1 000 Kč 360 000 Kč 82 800 Kč 401 570 Kč 844 370 Kč
2 000 Kč 720 000 Kč 82 800 Kč 728 050 Kč 1 530 850 Kč
3 000 Kč 1 080 000 Kč 82 800 Kč 1 054 529 Kč

2 217 329 Kč

Všechny modelové příklady počítají s průměrným ročním zhodnocením ve výši 4 % p.a. a vycházejí z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutu fondu, který je k dispozici na www.csob-penze.cz. Informace zde uvedené mají pouze informační charakter. Poskytovatelem produktu je ČSOB penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.

Nabídka účastnických fondů

Vlastní investiční strategie

Můžete volit vlastní investiční strategii a v průběhu spoření ji zdarma měnit.

ČSOB účastnický fondInvestiční riziko
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond nízké
ČSOB garantovaný účastnický fond nízké
ČSOB vyvážený účastnický fond střední
ČSOB dynamický účastnický fond vysoké

Strategie životního cyklu

Strategie životního cyklu automaticky převádí vaše prostředky mezi jednotlivými účastnickými fondy v závislosti na vašem věku. V mladším věku, kdy vám zbývá do důchodu delší doba, jsou vaše prostředky investovány do dynamického typu fondu s potencionálně vyšším výnosem a delším investičním horizontem. S blížícím se důchodovým věkem se pak postupně zvyšuje zastoupení konzervativního typu fondu, který má kratší investiční horizont a nižší výnos.

Věk klienta:

0–45

46–49

50–54

55–59

60–64

65+

Podíl konzervativního typu fondu 0% 0% 0% 30% 70% 100%
Podíl vyváženého typu fondu 0% 40% 80% 70% 30% 0%
Podíl dynamický typu fondu 100% 60% 20% 0% 0% 0%

Garantovaný fond

V unikátním garantovaném fondu máte zaručenou návratnost vložených prostředků za následujících podmínek:

 • Spořit musíte minimálně 120 měsíců.
 • Po celou dobu spoření bude účastník vkládat prostředky pouze do garantovaného fondu.
 • Garance platí při nároku na výplatu dávek (kromě odbytného).

Nárok na garanci zaniká při nesplnění kterékoli z podmínek.

Typy dávek – jakými způsoby můžete čerpat naspořené prostředky

Způsob čerpání

Podmínky čerpání

Vyplatíme vám zhodnocené prostředky a příspěvky zaměstnavatele...

Daň

minimální spořicí doba věk
Odbytné 2 roky

bez věkového
omezení

… bez státních
příspěvků

15 % z výnosu 15 %
z příspěvků
zaměstnavatele

Částečné odbytné 10 let rok završení 18 let

let 1/3 prostředků účastníka 1) smlouva pokračuje

15 % z výnosu

Jednorázové
vyrovnání

5 let 60 let … a státní příspěvky

15 % z výnosu 15 %
z příspěvků
zaměstnavatele

Starobní penze 5 let 60 let ... a státní příspěvky,
výplata po dobu min. 3 let 15 % z výnosu
výplata po dobu min. 10 let výnos se nedaní
Předdůchod 5 let

5 let před nárokem na státní důchod 2)

… a státní příspěvky výplata po dobu min. 2 let 15 % z výnosu
Invalidní penze 3 roky III. stupeň invalidity bez ohledu na věk … a státní příspěvky výplata po dobu min. 3 let výnos se nedaní
Pozn.: Klient může penzijní společnost dále požádat o úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu. 1) Bez příspěvků zaměstnavatele. 2) Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Při dosažení 60 let

Při splnění podmínky dosažení věku 60 let a zároveň trvání spořicí doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců máte tyto možnosti:

 • Jednorázové vyrovnání.
 • Starobní penze na dobu určenou.
 • Penze na dobu určenou vyplácená pojišťovnou.
 • Doživotní penze vyplácená pojišťovnou.

Odbytné

Při splnění podmínky spoření minimálně 24 měsíců můžete čerpat odbytné bez státních příspěvků.

Invalidní penze

Invalidní penze na dobu určenou lze čerpat, jestliže účastníkovi byl přiznán invalidní důchod 3. stupně a spořil minimálně 36 měsíců.

Předdůchod

Díky pravidelné penzi vyplácené měsíčně z úspor doplňkového penzijního spoření můžete odejít na odpočinek až 5 let před dosažením důchodového věku.

 • Zdravotní pojištění za vás hradí stát.
 • Nesníží se základ pro výpočet státního důchodu.
 • V době čerpání předdůchodu můžete pracovat.
Kolik je nutné naspořit
Doba výplaty 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Potřebná částka 200 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč
Pozn.: Potřebná výše minimální naspořené částky se může měnit dle průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční renta vychází z podmínky odpovídající 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Pobídky

ČMSS získává od ČSOB Penzijní společnosti (dodavatel produktu Doplňkové penzijní spoření - DPS) odměny za nabízení a zprostředkování DPS, zajišťování kvalitního servisu a další péče o účastníky a to v maximální výši 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za zprostředkování jedné smlouvy o DPS (pro rok 2018 maximálně 2013 Kč). Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o DPS nebo zvýšení měsíčního příspěvku. Z obdržené částky ČMSS následně platí svým obchodním zástupcům odměnu ve výši 0 % - 6,99 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti.

Poskytovatelem produktu je ČSOB  Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.

A ještě něco navíc

Využijte finanční program Liška plus, který kombinuje výhody stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření. Celkem tak můžete každoročně od státu na příspěvcích a daňové úspoře získat až 8360 Kč.

Získejte s online běžným účtem pevnou základnu pro řízení svých financí a posílejte si z něj vklady na doplňkové penzijní spoření. To není vše, vedení účtu máte zdarma při měsíčním obratu ve výši alespoň 10000 Kč.

Se založením Lišky plus i online běžného účtu vám poradí váš finanční poradce.

Poskytovatelem online účtu je Československá obchodní banka, a.s., Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky ČSOB.
Zavoláme vám zpět
Mám zájem

Vyplňte nezávazně své kontaktní údaje a my se vám ozveme.

údajů pro marketing
* povinná pole