Proměňte své sny o bydlení v realitu

 • Řešení u nás najdete i pro finančně náročné projekty.
 • Stavební pozemek, dům i byt koupíte.
 • Rodinný dům postavíte, dům i byt přestavíte.
 • Úvěr na bydlení od jiné finanční instituce zajištěný nemovitostí zrefinancujeme.

Úvěr až 12 měsíců před pořízením nemovitosti

Chcete bydlet ve svém a vysněnou nemovitost teprve hledáte? Získejte 12 měsíců na vybírání nemovitosti. Řešením je úvěr v předstihu.

Uskutečněte své plány a počítejte s výhodami

 • Doba splácení, a tím i výše měsíčních splátek dle vašich možností.
 • Celková doba splatnosti až 30 let.
 • Na výběr meziúvěr s pevnou úrokovou sazbou, nebo fixovanou.
 • Možné slevy z úrokové sazby za nově sjednaná pojištění konzultujte se svým finančním poradcem.
 • Státní podpora až 2000 Kč na stavební spoření související s vaším meziúvěrem.
 • Roční úroková sazba řádného úvěru, která se nikdy nezvýší.
 • Zaplacené úroky z meziúvěru i řádného úvěru vám pomohou snížit daň z příjmu.

Podívejte se, co lze všechno financovat

Naspořené peníze po 6 letech spoření můžete samozřejmě použít, na co chcete. Peníze z úvěru ze stavebního spoření i meziúvěru však můžete použít jen na bytové potřeby, tedy k účelu stanovenému zákonem. Co jistě potěší, je až překvapivě široký výčet záměrů a přání, které dokážete díky úvěru ze stavebního spoření či meziúvěru proměnit ve skutečnost. Inspirovat se můžete právě zde.

Pořídíte nábytek i bílou techniku

Až 20 % meziúvěru či řádného úvěru poskytnutého na rekonstrukci či výstavbu využijete i na pořízení vybraného nábytku a bílé techniky.

Pojištění úvěru, rodinymajetku

Abyste s lepším či novým bydlením získali i jistotu pro život.

Poplatky

 • Za zpracování meziúvěru pouze 1000 Kč.
 • Za správu meziúvěru a účtu 360 Kč ročně.
 • Za správu řádného úvěru a účtu 360 Kč ročně.
*Reprezentativní příklad meziúvěru se zajištěním nemovitostí

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 2,99 % se slevou za sjednání pojištění zastavované nemovitosti (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 3 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 4983,50 Kč a zároveň dospořovat 4916,50 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 162 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 169 447 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,5 % a budete jej splácet 148 měsíčními splátkami ve výši 9900 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 3 134 050 Kč a jeho celková RPSN bude činit 3,80 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 16 000 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 1602 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 1000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


PARAMETRY ZAJIŠTĚNÝCH MEZIÚVĚRŮ

Meziúvěr TOPKREDIT

Když upřednostňujete trvalou fixaci roční úrokové sazby

 • Základní roční úroková sazba od 2,99 %.
  • možná sleva za souběžně sjednané pojistné produkty až 0,4 % p.a.
 • Celková doba splatnosti až 20 let.
 • Zvýšení úrokové sazby meziúvěru o 1 % ročně oproti standardní nabídce meziúvěrů, tvoří-​li výše meziúvěru více než 80 % hodnoty zajištění nemovitostí.
   

Meziúvěr TOPHYPO

Když dáváte přednost fixaci roční úrokové sazby na 3 roky nebo 6 let

 • Základní roční úroková sazba od 2,89 %
  • možná sleva za souběžně sjednané pojistné produkty až 0,4 % p.a.
 • Celková splatnost až 30 let.
 • Zvýšení úrokové sazby meziúvěrů o 1 % ročně oproti standardní nabídce meziúvěrů, tvoří-​li výše meziúvěru více než 80 % hodnoty zajištění nemovitostí.
   

Úvěr v předstihu

Hledáte nemovitost ke koupi nebo se chystáte stavět dům?

 • Úvěrem v předstihu si zarezervujete peníze až 12 měsíců předem.
 • Svou nemovitost tak můžete vybírat až 12 měsíců.
 • K úvěru v předstihu nepotřebujete při jeho sjednání nemovitost do zástavy.
 • Budete mít náskok před ostatními zájemci o nemovitost, protože můžete jednat rychle.
 • Spolehlivě se vyhnete stresu.
 • Více informací naleznete u obchodních zástupců ČMSS.
   

Meziúvěr TOP REFIN

Když chcete úvěr na bydlení od jiné finanční instituce splácet jinak a mít možnost vyvázat nemovitost ze zástavy

 • Základní roční úroková sazba od 2,99 %.
  • možná sleva za souběžně sjednané pojistné produkty až 0,4 % p.a.
 • K refinancování hypoték a úvěrů na bydlení jiných bank a spořitelen.
 • Možnost vyvázat nemovitost ze zástavy.
   

SLEVY Z ÚROKOVÉ SAZBY MEZIÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉHO NEMOVITOSTÍ ZA SJEDNANÁ POJIŠTĚNÍ

Za souběžné sjednání pojistných produktů snížení roční úrokové sazby meziúvěru až o 0,4 % p.a.

investiční životní pojištění

minus 0,2 % p.a.,

rizikové životní pojištění

minus 0,1 % p.a.,

pojištění majetku a odpovědnosti

minus 0,1 % p.a.

ŘÁDNÝ ÚVĚR

 • Nárok na řádný úvěr si vytváříte postupně svými vklady na stavební spoření.
 • Řádný úvěr lze získat při splnění dalších podmínek již 2 roky od uzavření stavebního spoření.
 • Roční úroková sazba řádného úvěru je 3,5 %** (nemůže se nikdy zvýšit).
 • S touto úrokovou sazbou můžete počítat již od okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření.

*Reprezentativní příklad meziúvěru se zajištěním nemovitostí výše

A ještě něco navíc

Získejte s naším běžným účtem pevnou základnu pro řízení svých financí a splácejte z něj
měsíční splátky úvěru. To není vše, vedení účtu máte zdarma při měsíčním obratu na účtu ve výši alespoň 10 000 Kč.

Se založením běžného účtu vám poradí váš finanční poradce.

Poskytovatelem produktu je Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

**Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření se zajištěním nemovitostí

Při výši průměrného úvěru 1 300 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 3,5 % budete splácet měsíční splátku ve výši 14 400 Kč po dobu 105 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr 1 534 209 Kč a jeho RPSN bude činit 3,94 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 1602 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 1000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/​169, P.O.Box 117, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 (dále jen „ČMSS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-​mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-​mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. č. 225 225 225, e-​mail info@cmss.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na www.cmss.cz/osobni-udaje.