Tímto uděluji souhlas Českomoravské stavební spořitelně, a.s. (dále jen "ČMSS"), aby zpracovávala osobní údaje včetně rodného čísla, údaje chráněné bankovním tajemstvím a další informace o mé osobě v rozsahu uvedeném v tomto formuláři,a to za účelem zajištění komplexních služeb ČMSS v souvislosti s produkty nabízenými v rozsahu její bankovní licence a dále k nabízení obchodu a služeb nebo pro jiné marketingové účely,a to po dobu 1 roku ode dne odeslání tohoto formuláře elektronickou cestou. Souhlasím rovněž s tím, aby ČMSS výše uvedené údaje předávala rovněž jejím obchodním zástupcům a dalším smluvním partnerům a aby tyto osoby výše uvedené údaje zpracovávaly za výše uvedenými účely a po dobu výše uvedenou. Právo k přístupu k osobním údajům, jakož i ostatní práva spojená s osobními údaji jsou stanovena zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění (§ 12, § 21).

CMSS-spokojenost-stranka

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Page One
1. Nalezli jste na této stránce informace, které jste hledali?
Slouží pouze pro připomínky k webovým stránkám. Otázky vám rádi zodpovíme na tel. 225 225 225 nebo na info@cmss.cz.
Děkujeme za vaše dotazy a připomínky.