Zájemce souhlasí, aby jeho osobní údaje (jméno, příjmení, tel. číslo, PSČ, e-​mail) byly předány Českomoravské stavební spořitelně, a.s., IČO: 492 41 397, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/​169 („ČMSS“), a jejím smluvním partnerům za účelem nabídky financování rekonstrukce bydlení, dalších finančních produktů z produktové nabídky ČMSS a rovněž pro marketingové účely. ČMSS a její smluvní partneři budou osobní údaje zpracovávat ve smyslu zák. č. 101/​2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, nejdéle po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Právo přístupu k osobním údajům, jakož i ostatní práva spojená s osobními údaji jsou stanovena § 12 a § 21 tohoto zákona. Souhlasím, abych byl osloven telefonickou a elektronickou cestou.