ČMSS získává od ČSOB Penzijní společnosti (dodavatel produktu Doplňkové penzijní spoření - DPS) odměny za nabízení a zprostředkování DPS, zajišťování kvalitního servisu a další péče o účastníky a to v maximální výši 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za zprostředkování jedné smlouvy o DPS (pro rok 2020 maximálně 2340 Kč).

Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o DPS nebo zvýšení měsíčního příspěvku.

Z obdržené částky ČMSS následně platí svým obchodním zástupcům odměnu ve výši 0-6,3 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti.

V období od 13. 2. 2020 do 30. 6. 2020 probíhá motivační akce, kdy za produkci dvou smluv o doplňkovém penzijním spoření obdrží vázaný zástupce ČMSS poukázku CCS v hodnotě 450 Kč.