Spoludlužník

Je ten, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splnit dluh společně a nerozdílně. Spoludlužníkem je zákonný zástupce dlužníka nebo manžel/​ka dlužníka, nemají-​li zrušené bezpodílové spoluvlastnictví manželů nebo zúžené společné jmění manželů.