Životní minimum

Minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (od 1.1.2007)